Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Interim: Sådan styrker Interim din virksomhed

Skrevet af Marcus Birk
Sep 8, 2019 2:00:00 PM

Mens organisationer og ledere kæmper med at navigere i en foranderlig verden, er det et betydeligt problem at finde de rigtige medarbejdere med de rette kvalifikationer.

Dette har dog altid været et problem, men det er blevet endnu mere udtalt de senere år inden for finans- og økonomifunktionen, idet digitaliseringen har vundet indpas, og der efterspørges medarbejdere med meget specifikke kvalifikationer, der strækker sig udover de klassiske dyder.

Hvorfor Interim?

En af grundene til, at Interim Management kan styrke jeres virksomhed, er, at interim konsulenter fungerer som coaches eller facilitatorer og bidrager til at få løst arbejdsopgaverne ved at muliggøre samarbejde og initiativ. For det andet har en interim konsulent ikke en skjult personlig agenda, fordi de kun er ansat i en begrænset periode.

Interim konsulenter kan desuden fungere som modeller for moderne ledelse. Når interim konsulenter begynder på en ny opgave, er deres første opgave at finde ud af, hvad der allerede fungerer i selskabet. Derefter skal de finde ud af, hvordan de lettest løser eventuelle problemer på arbejdspladsen.

En god interim konsulent skal være fleksibel og omstillingsparat og have en bred viden inden for et bestemt område, så de er til mest mulig gavn. De fokuserer desuden på at få tingene gjort, fordi de netop kun er ansat i en begrænset periode og oftest til at udfylde en bestemt stilling eller opgave på arbejdspladsen.

Hvor interim konsulenter før i tiden oftest var erfarne fagfolk, der manglede en udfordring, før de gik på pension, er det nu typisk yngre fagfolk, der ønsker at styre deres egen tid og ikke ønsker at bruge tiden på rutineadministration og ledelse.

 

Interim konsulenter ved forandringsprocesser

Hvis der skal igangsættes større forandringsprocesser i jeres selskab, kan det være en god idé at hyre en interim konsulent til at hjælpe med disse. Forandringer kan af mange ses som en meget negativ ting. Det er dog fuldstændig umuligt ikke at forandre sig på den ene eller anden måde, eksempelvis når der bliver introduceret en ny lovgivning som GDPR.

Men hvorfor skal man ændre på noget, der har fungeret de sidste 20 år? Forandringer er imidlertid ikke noget, selskaberne har en reel indflydelse på. Jeres selskab - og den omkringliggende verden - vil uden tvivl ændre sig. Udviklingen står aldrig stille, og det gør jeres selskabs konkurrenter heller ikke.

Det er dog ikke altid på grund af selve forandringerne, at der kan skabes konflikter på arbejdspladsen. De fleste konflikter foregår mellem ledelsen og medarbejdere og skyldes ofte en mangelfuld kommunikation. Med en interim konsulent får I i stedet en neutral medarbejder, der lettere kan bidrage til faciliteringen af forandringer i selskabet som eksempelvis implementeringen af ERP-system.

Interim Management kan altså styrke jeres selskab ved, at en interim konsulent i en tidsbegrænset periode netop udfylder en rolle, der mangler i jeres firma, samtidig med at I er fri for at gå igennem en lang rekrutterings- og oplæringsperiode, idet interim konsulenter netop er meget omstillingsparate og på meget kort tid kan blive en integreret del af jeres firma.

I kan desuden læse 6 grunde til at vælge en interim-løsning her.

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

I ECIT kan vi tilbyde jeres selskab kompetente specialister og ledere, der har viden inden for netop det, I har brug for. Har denne artikel vakt jeres interesse, kan I læse mere om vores Interim Assistance/Management ydelser her.

Hvis I ikke har et akut behov for interim assistance, kan I med fordel benytte jer af vores nye service; Interim nyheder. Her vil I hver måned blive præsenteret for fire relevante og branchespecifikke kandidater, som kunne være interessant for jeres virksomhed. Dette er en gratis og uforpligtende måde at få indblik i, hvilke typer interim-konsulenter vi kan hjælpe med i ECIT. Kontakt os for mere information.

Hvis du står i spændet mellem interim og outsourcing, så kan du via dette link læse mere om sidstnævnte, og på denne måde få afdækket dine behov. 

Marcus Birk

Country Marketing Manager hos ECIT

Læs flere indlæg fra Marcus Birk

Kontakt