Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Revisorerklæring ISAE 3402 & ISO-metodikken

Skrevet af Danny Stoker
Jan 16, 2023 12:40:00 PM

Denne revisorerklæring vedrører de generelle IT-kontroller i tilknytning til driften af ECIT hosting-aktiviteter. Læs revisorerklæring her.

 

Til gavn for kunder og ansatte

ECIT har til hensigt at sikre den højest mulige driftsstabilitet og sikkerhed i forbindelse med hele IT-infrastrukturen i vores datacenter – både på kort og lang sigt. Vi arbejder løbende med at fokusere på en proaktiv og reaktiv styring af IT-miljøet til gavn for vores kunder og deres ansatte, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning.

 

Hent vores revisorerklæring her

 

IT-Sikkerhedsstrategi

ECIT arbejder med IT-sikkerhed på et forretningsstrategisk niveau, ligesom vi løbende arbejder med at sikre et højt service- og kvalitetsniveau. Ledelsen prioriterer gennem selskabets sikkerhedspolitik, at IT-sikkerhed skal være - og er - en vigtig del af selskabets virksomhedskultur.

 

ISO-metodikken

ECIT  har omkring IT-Sikkerhedsstrategien valgt at tage udgangspunkt i ISO27002:2017, og har således brugt ISO-metodikken til at implementere de relevante sikringsforanstaltninger inden for følgende områder: Informationssikkerhedspolitikker, organisering af informationssikkerhed, medarbejdersikkerhed, styring af aktiver, adgangsstyring, fysisk sikring og miljøsikring, driftssikkerhed, kommunikationssikkerhed, leverandørforhold, styring af informations-sikkerhedsbrud, informationssikkerhed nød-, beredskabs- og reetableringsstyring.

 

Risikostyring

Det er ECIT politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift. Der gennemføres risikostyring og interne kontroller på flere områder og niveauer, herunder en årlig risiko- og trusselsvurdering. Risikovurdering foretages periodisk, samt når vi ændrer i eksisterende systemer eller implementerer nye systemer, som vi vurderer relevante i forbindelse med at revurdere vores generelle risikovurdering.

 

Information Security Officer

ECIT Information Security Officer har det daglige ansvar for IT-sikkerheden. Gennem den centrale IT-sikkerhedspolitik har ledelsen beskrevet den generelle struktur for IT-sikkerhed. Denne bliver minimum revideret én gang årligt og er udarbejdet, så ECIT har ét fælles regelsæt med det formål at sikre et stabilt driftsmiljø og højt sikkerhedsniveau. Vi arbejder løbende med forbedringer af både politikker, procedurer og den operationelle drift.

 

Patch management / ændringshåndtering

Formålet med patch management er at sikre, at alle relevante opdateringer som patches, fixes og service packs fra leverandører implementeres for at sikre systemerne mod nedetid og uautoriseret adgang, og at implementeringen sker på en kontrolleret måde. ECIT har desuden udarbejdet en fall back plan i forbindelse med patch management, hvilket sikrer, at systemerne kan reetableres til normal drift, såfremt at en opdateringen ikke virker efter hensigten.

Danny Stoker

CEO / Partner
Tlf: 21895555
Mail: dgs@ecitsolutions.dk

Læs flere indlæg fra Danny Stoker

Kontakt