Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for referencer

Haarslev Industries om ECIT: “En professionel licenspartner med en værdifuld SPOC-løsning”

Skrevet af Josefine Andersen
Sep 15, 2021 3:52:32 PM

Læs med i denne referenceartikel, hvor Jan Rosendahl, Global IT-direktør i Haarslev Industries, fortæller om samarbejdet med ECIT.

 

 

Om Haarslev Industries

Haarslev Industries er en international produktionsvirksomhed beliggende på Fyn. Virksomheden leverer blandt andet maskiner til produktion af kød- og benmel til dyrefoder målrettet renderingbranchen, fiskeindustrien m.fl.

Haarslevs mission er klar; de ønsker at omdanne organisk affald til værdifulde proteiner og andre produkter for at udnytte de knappe ressourcer, vi har til rådighed.

I dag beskæftiger virksomheden ca. 1.000 medarbejdere og har i øjeblikket produktionsfaciliteter i Amerika, Europa og Asien.

 

Virksomhedsoplysninger

  • Grundlagt: 1979
  • Medarbejdere: 1.000 medarbejdere
  • Lokation: Hårslev (Fyn), men har derudover kontorer i mere end 70 byer på tværs af seks kontinenter
  • Branche: Fremstilling af maskiner

 

En professionel licenspartner

Hos Haarslev Industries, der rummer en stor IT-afdeling og dermed interne IT-kompetencer, fandt de det fordelagtigt at alliere sig med ECIT som er specialiseret tredjepartsleverandør inden for licensområdet.

”I Haarslev har vi egentlig en forholdsvis stor IT-afdeling, men vi kan jo ikke have kompetencer inden for det hele. ECIT har været vores licenspartner i 1,5 år nu. Samarbejdet startede ved, at jeg ikke var tilfreds med den partner, som vi havde. Jeg snakkede med ECIT, og vi blev enige om, at vi skulle prøve at samarbejde. Herfra startede vi med at flytte halvdelen af vores licenser over til ECIT. Det fungerede rigtig godt, og derfor har vi udvidet alle vores CSP-licenser, så de nu ligger hos ECIT.” - Jan Rosendahl, Global IT-direktør i Haarslev.

For Haarslev var det tilmed vigtigt at sikre, at virksomheden fik en licenspartner, der kunne fjerne den administrative byrde forbundet med udskiftning af licenser m.m.

“Det er faktisk 3-400.000 kr., vi bruger om måneden på licenser. Det er rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt for os, at den licenspartner, vi har, kan hjælpe os med de forespørgsler, vi har på nye licenser, men også at det fungerer upåklageligt løbende. Hvis vi hele tiden skal have bøvl med at skifte licenser ud, er der for meget administration i det. Det har af samme grund været vigtigt i vores valg, at der var en professionel tilgang, og at det fungerede. - Jan Rosendahl, Global IT-direktør i Haarslev.

Udover det grundlæggende fokus på leverancen, er det for ECIT essentielt at sikre en god relation, så det ikke alene bliver en leverance, men et samarbejde om at spille hinanden gode.

”Det, som er væsentligt for os i et samarbejde med vores kunder, er nærheden. Det er vigtigt for os at sikre, at de rigtige kompetencer er til stede og at vi spiller vores kunder gode i en hverdag som er kompleks. Vores opfattelse er at når vi har en tæt dialog med vores kunder og lytter til deres strategiske pains, så opstår der et partnerskab, der bliver magisk og hvor vi lykkedes med at løse de udfordringer de har.” - Danny Stoker, Kommerciel direktør i ECIT.

 

En værdifuld Single Point of Contact-løsning

ECIT opererer med løsningen Single Point of Contact (SPOC), som har den konkrete betydning, at samarbejdspartnere tildeles én kontaktperson. Med en SPOC-løsning undgår man således at starte forfra, hvis eventuelle problemer opstår, da personen, man løbende er i kontakt med, kender ens forretning såvel som arbejdsgange.

”Det, der fungerer godt i samarbejdet med ECIT, er, at vi har én kontaktperson. Uagtet om jeg skal bruge en konsulent eller har spørgsmål til noget vedrørende licenser, kan jeg ringe til selvsamme person, i stedet for at jeg bliver videredirigeret til en eller anden supportfunktion. Vi er selvfølgelig bevidst om, at vores kontaktperson efterfølgende trækker på alle de rette personer i ECIT. Men vi har kun én kontaktperson, og det mener jeg faktisk er nøglen til succes.” - Jan Rosendahl, global IT-direktør i Haarslev.

SPOC-løsningen er også for ECIT en måde, hvorpå det gode samarbejde etableres. I samarbejdet med Haarslev Industries er leverancen tilmed udbygget med en governance-struktur, som sikrer en kontinuerlig sparring på et strategisk plan.

"Samarbejdet med Haarslev tager udgangspunkt i det vi kalder en Single Point of Contact-løsning. Haarslev ønskede en leverandør, hvor de ikke blev kastet rundt mellem forskellige afdelinger og dermed blev spillet dårlige. Derudover har vi på toppen af denne leverance bygget en governance-struktur. Her mødes vi en gang i kvartalet og gennemgår de strategiske mål og udfordringer som Haarslev har samt vender om vi som leverandør har løst de opgaver, vi skulle løse. Men udover dette, tager vi bare en løs og fast snak i hverdagen – og dette gør Haarslev altid med den samme konsulent fra ECIT.” - Danny Stoker, Kommerciel direktør i ECIT

Kontakt