Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for referencer

Go’on om samarbejde med ECIT: ”Hjælpen er altid lige ved hånden”

Skrevet af Emilie Arentoft
Apr 20, 2021 4:23:36 PM

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan Sebastian Østergaard, Data Specialist Go’on Gruppen, oplever samarbejdet med ECIT. I artiklen kommer Sebastian nærmere ind på, hvad der kendertegner ECIT’s leverance, og hvordan samarbejdet er baseret på fælles, lokale værdier.

 

Go’oGruppen 

Go’on Gruppen er et lokalt orienteret olieselskab, som blev etableret i 2009, og som i dag har 170 ubemandede tankstationer fordelt rundt omkring i Danmark.  

Selskabet beskæftiger i alt 12 medarbejdere, der på forskellig vis er med til at opbygge og styrke det fortsat voksende netværk af tankstationer. 

Go’on Gruppen ønsker at være en aktiv medspiller i de lokale samfund, hvor selskabet er repræsenteret og opererer. Foruden det lokale ejerskab, der særligt karakteriserer Go’on Gruppen, arbejder selskabet ud fra visionen om at gøre livet lettere for deres kunder. De forskellige tankstationer er derfor strategisk placeret i de områder, hvor der ikke er stationer tilgængelige. 

 

Virksomhedsoplysninger 

- Grundlagt: 2009
- Tankstationer: 170
- Lokation: Skanderborg
- Branche: Olie og energi 

 

Et skalérbart IT-setup 

Samarbejdet med ECIT indledtes tilbage i 2014 og opstod i erkendelsen af, at Go’on Gruppen ikke havde den nødvendige kapacitet til at varetage deres IT-setup 

Go’on Gruppen påbegyndte derfor samarbejdet med ECIT, der stadig er ansvarlig for selskabets overordnede IT-drift dagen i dag. Outsourcingaftalen gennem ECIT vedrører blandt andet hosting, driftsservice og backup-aftaler såvel som løbende rådgivning og supportering 

”Da jeg i sin tid startede, havde vi 35 tankstationer og 14 medarbejdere. I dag har vi 170 tankstationer og i alt 12 medarbejdere. Så hele idéen med samarbejdet er jo, at vi løbende kan udvide vores forretning ved at åbne nye tankstationer, uden at det medfører større, administrative omkostninger. ECIT har kort og godt leveret et IT-setup, der gør, at vi kan skalere og ekspandere uden at tænke over, om vores IT kan følge med.” - Sebastian Østergaard, Data Specialist i Go’on Gruppen. 

 

En Complete-aftaleder lever op til navnet 

Foruden at skabe klarhed over driftsomkostninger og den fremadrettede budgettering, lægger Sebastian Østergaard særlig vægt på den support, ECIT leverer, som værende af afgørende betydning for det længerevarende samarbejde.  

Når der opstår akut behov for support, er hjælpen altid lige ved hånden. Min oplevelse er, at vores problemer bliver taget hånd om med det samme. Det skaber en kæmpe værdi for os, da vi i Go’on Gruppen ønsker at opretholde en stabil IT-drift med minimum nedetid. Og det er faktisk her, at samarbejdet har sin største værdi.  

Servere og hosting er nemlig en ydelse, som de fleste IT-virksomheder mestrer at levere. Udfordringen ligger snarere i at levere en god support, hvor du som kunde føler dig hørt, og hvor der samtidig bliver reageret inden for forholdsvis kort tid, når udfordringer opstår. Det er kort og godt sådan, vi oplever samarbejdet med ECIT. Vi har fået en Complete outsourcingaftale med hurtig responstid, og hvor vi ikke skal bekymre os om ubehagelige ekstraregninger.” - Sebastian Østergaard, Data Specialist i Go’on Gruppen. 

 

Et samarbejde baseret på fælles værdier 

Et fælles værdigrundlag fungerer som referenceramme, og det er netop et fælles værdisæt om lokalt ejerskab, der forbinder og styrker samarbejdet mellem Go’on Gruppen og ECIT.  

”I Go’on Gruppen har vi en filosofi om, at det lokale kendskab vægter højest. Vores slogan ’Vi holder de lokale kørende’ stemmer godt overens med den lokale forankring, ECIT særligt slår sig på. Derudover er vi tæt placeret på ECIT’s afdeling i Aarhus, så når vi støder på problemer undervejs, skaber det en anden form for tryghed. - Sebastian Østergaard, Data Specialist i Go’on Gruppen. 

Kontakt