Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Omkostningsgodtgørelse: Midlertidig kompensation til ekstraordinært hårdt ramte virksomheder

Skrevet af Josefine Andersen
Mar 26, 2020 4:45:10 PM

Virksomhederne, der har en markant nedgang i omsætning, har fortsat de samme faste udgifter, som skal betales, hvilket belaster dem yderligere i denne periode. Folketinget har i den forbindelse vedtaget en kompensationsordning for faste udgifter for virksomheder, der er ekstraordinært hård ramt. Kompensationen er midlertidig og beror på en række principper, som ses i følgende model:


Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2.  Kompensationen målrettes virksomheder med stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct. 

4. Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigt 

5. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

 

Har du brug for hjælp? Klik her og se, hvordan vi kan hjælpe dig

 

Hvem kan gøre brug af ordningen? 

Regeringen har fremlagt et forslag til afgrænsning for kompensationsordningen. Her er der tale om godtgørelse af dokumenterbare faste udgifter, herunder blandt andet husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter. 

Omfanget af kompensationen for de faste udgifter baseres på følgende model: 

  • 25 pct. hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.
  • 50 pct. hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 80 pct. hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct. 
  • Erhvervsdrivende, der ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i perioden blive kompenseret svarende til 100 pct. af deres faste udgifter. 

BEMÆRK: Den nøjagtige afgræsning, indholdet heri og de præcise betingelser – kender vi ført når bekendtgørelsen kommer.

 

Sådan søger du kompensation for faste udgifter

BEMÆRK: Der er i dette afsnit tale om forventningerne til de kommende betingelser for processen omkring ansøgning og ikke de reelle retningslinjer.  

Perioden, hvorfra det bliver muligt at søge kompensation for faste udgifter, strækker sig fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020. For denne periode sendes en revisorpåtegnet opgørelse over den forventede omsætningsnedgang, hvor virksomheden bekræfter med en tro og love-erklæring, at virksomhedens omsætning er faldet som følge af COVID-19. Ansøgningen forventes således at skulle indeholde følgende dele:  

 

1. Din virksomheds forventede og realiserede omsætning  

Du skal sende virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden. Derudover skal du sende den realiserede omsætning i referenceperioden, som virksomhedens nedgang i omsætning kan beregnes ud fra.  
 
Referenceperioden vil være perioden fra den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019. Har din virksomhed ikke omsætning i denne periode, skal du i stedet angive perioden fra den. 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 som referenceperiode. Er dette fortsat ikke muligt, skal du angive perioden fra stiftelsestidspunkt til ansøgningstidspunkt som referenceperiode.  
 
Derudover skal du vedlægge en begrundelse for, hvorfor du forventer en omsætningsnedgang som følge af COVID-19.  

 

2. Opgørelse over faste omkostninger 

Du skal sende en opgørelse over virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra den 1. december til og med den 29. februar 2020. Er din virksomhed stiftet efter den 1. december 2019, skal du angive din virksomheds realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 8. marts 2020.   

I den forlængelse skal du sende en opgørelse af din virksomheds forventede faste omkostninger for den periode, du søger kompensation for. Du skal som udgangspunkt søge kompensation for hele perioden. Har din virksomhed haft forbud mod at holde åbent kan du desuden søge særskilt kompensation for den periode.  

Her skal du også vedlægge en begrundelse, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger afviger fra de realiserede omkostninger. Desuden skal dette understøttes af en erklæring over virksomhedens realiserede faste omkostninger udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.  

 

3. Har du haft forbud mod at holde åbent? 

Har din virksomhed haft forbud mod at holde åbent, kompenseres dine faste udgifter med 100 pct. i den periode, forbuddet var gældende. For at opnå kompensationen skal du erklære, at din virksomhed er omfattet af det midlertidige forbud mod at holde lokaler åbent for offentligheden.  

 

4. Revisorpåtegnet erklæring  

Du skal vedlægge en erklæring fra en uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor til din kompensationsansøgning. Revisoren skal her erklære sig om virksomhedens opgørelse over realiserede faste udgifter i perioden fra den 1. december til og med den 29. februar 2020. Hvis din virksomhed er stiftet efter den 1. december 2019, skal revisoren erklære sig over de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020.  

Der ydes desuden godtgørelse for 80 pct. af revisorudgifterne, hvis din virksomheds ansøgning udløser kompensation.  

Herfra er det Erhvervsstyrelsen, der udbetaler kompensationen. Omsætningen kontrolleres ved udgangen af perioden gennem momsindberetninger, hvor der efterreguleres ud fra det faktiske omsætningstab 


Har du brug for hjælp?

Hos ECIT står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for assistance til at søge kompensation for dine faste udgifter. COVID-19 er en situation, der er lige så ny for os, som den er for dig.

I ECIT har vi dog solid erfaring med processerne omkring kompensationsansøgninger og generel håndtering af virksomheders økonomi, hvor vi varetager alt fra den daglige bogføring til fuld lønadministration. Derfor kan vi hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed kommer bedst muligt igennem denne periode.

Udfyld kontaktformularen nedenfor eller ring til os direkte på 70200027, hvis du vil høre mere. 

Temaer:

Kontakt