Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Mød Marcus fra ECIT

Skrevet af Josefine Andersen
Mar 3, 2020 6:07:00 PM

Læs med i dette indlæg, hvor vi har stillet Marcus en række spørgsmål, der blandt andet omhandler, hvilke udviklingsmuligheder han har, hvad han bedst kan lide ved arbejdsmiljøet i ECIT og ikke mindst hvilke værdier han finder vigtige for ham som kollega, medarbejder og leder.

 

Hvordan vil du beskrive din hverdag på ECIT? 

”Min hverdag er meget varieret, i og med at vi i Marketing arbejder for 15 forskellige selskaber, der beskæftiger sig med 15 forskellige løsninger. Derfor ligger variationen helt naturligt i det, at vi beskæftiger os med et nyt selskab hverdag, hvor opgaverne og budskaberne,vi forholder os til, er forskellige. Særligt også når vi arbejder på tværs af landegrænserne med ECIT-selskaber i blandt andet Norge, Sverige og UK, giver det en garanti for en varieret hverdag.”

 

Hvilke udviklingsmuligheder har du i ECIT og hvordan udnytter du dem?

”I den tid jeg har været en del af ECIT har jeg oplevet, at der er rigtig mange muligheder, når det kommer til udvikling. 

Da jeg startede, sad jeg med marketingansvaret for to selskaber, der i sommeren 2019 blev en del af ECIT. Da vi fandt ud af, at den marketing, vi lavede i de selskaber, kunne skaleres til mange af de andre selskaber, fik vi ansvaret for koncernmarketing i Danmark. Det har i sidste ende ført til at vi har fået ansvaret for hele koncernens digitale aktiviteter på tværs af landegrænser.

På den mådehar jeg oplevet, hvordan udviklingsmulighederne internt i koncernen er store, da man kan gå fra at have ansvar i ét selskab til at have det på koncernplan, hvilket jeg ser et kæmpe udviklingspotentiale i. Ikke i den forstand at det nødvendigvis er mere prestigefyldt at arbejde på koncernplan, men mere hele drivkraften i, at hvis man gør det godt i ét selskab, så kan ens idéer og tanker bruges i andre konstellationer og andre selskaber”.

 

Hvad kan du lide ved dit arbejdsmiljø?

”Jeg kan rigtig godt lide det drive og den iværksættermentalitet der er i koncernen. Drivet gør en kæmpe forskel og det er særligt en fordel, da der ikke er lige så mange tunge processer, vi skal igennem, som man kan forestille sig, at der kunne være i andre lignende koncerner, hvor det ikke på samme måde er drevet lokalt."

 

Hvordan bliver du inspireret af dine medarbejdere og ledere?

”Jeg synes, vi har en god omgangstone på arbejdspladsen. Der er plads til at have det sjovt, hvilket jeg finder utrolig vigtigt. Man tilbringer jo generelt meget tid på arbejdspladsen med sine kollegaer, så hvis ikke man har det sjovt med dem, kan det potentielt blive lidt op ad bakke at tage på arbejde. 

Hos ECIT oplever jeg, at man kan udvikle venskaber på arbejdspladsen, hvilket bidrager til, at der er en god balance mellem seriøst arbejde og en venskabelig og sjov omgangstone.

Som jeg også tidligere har været inde på, så er hele iværksættermiljøet, noget der i den grad inspirerer mig. At være et sted med så stort et drive gør for mig, at jeg får endnu mere blod på tanden, da jeg rigtig gerne vil være med til at flytte noget. Frem for at skulle kæmpe med bureaukrati, handles der hurtigt på gode ideer, og det synes jeg er superfedt.” 

 

Hvilke værdier er vigtige for dig som kollega, medarbejder, leder?

"Åben kommunikation er vigtigt. Der skal altid være rum for at alle kan sige deres mening. Hvis dette ikke er tilfældet i DK Marketing, så er det dårlig ledelse fra min side. Det er kun, når der er plads til åben kommunikation, at vi udvikler os i fællesskab - når vi stiller spørgsmål, udvikler vi os."

 
Temaer:

Kontakt