Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Mød Malene fra ECIT

Skrevet af Josefine Andersen
Apr 1, 2020 3:05:00 PM

Læs med i dette indlæg, hvor Malene fortæller om sine arbejdsgange i ECIT, hvad der vigtigt for hende som konsulent og ikke mindst hvilke ambitioner hun har for fremtiden.

 

Hvad er vigtigt for dig som konsulent?

”For mig er det supervigtigt, at jeg bliver udfordret i min hverdag, da jeg ellers synes, at min arbejdsgang bliver for kedelig og ensformig. Derfor sætter jeg virkelig pris på den måde, hvorpå jeg bliver udfordret i ECIT.

Jeg får mulighed for at kaste mig over nye opgaver, som jeg ikke har prøvet kræfter med før. Jeg har naturligvis altid mulighed for at få hjælp og sparring, når jeg står i uvante situationer, men der er en generel tillid til, at jeg kan løfte nye opgaver, og det gør, at jeg får en varieret hverdag, hvilket jeg rigtig godt kan lide.”

 

Hvad definerer dig som ”ung” konsulent?

”Som ung konsulent tror jeg generelt bare, at man har en stor åbenhed og nysgerrighed, når det kommer til det at blive udfordret, prøve nye metoder af eller i det hele taget lære noget. Det er på den måde, at man opbygger sin erfaring og bliver bedre til sit arbejde. Så det, der definerer mig som ung konsulent er nok mit drive for at tilegne mig viden og blive en endnu bedre konsulent.

Derudover tror jeg også at omstillingsparathed er et kendetegn, i og med at man i dag har stort fokus på løbende optimering af arbejdsgange. Det betyder også, at vi konsulenter skal være mere omstillingsparate. Jeg har ikke har oplevet at gøre ting på den samme måde igennem en årrække, hvilket man måske i højere grad har gjort før i tiden, og det gør mig nok som udgangspunkt til en mere omstillingsparat konsulent, hvilket jeg tror er en fordel.”

 

Hvilke udviklingsmuligheder har du i ECIT, og hvordan udnytter du dem?

”I ECIT har jeg mange muligheder for at udvikle mig. Hvis der er fagområder, hvor jeg mangler kompetencer eller måske ikke føler mig stærk nok, har jeg rig mulighed for at komme på diverse kurser. Jeg havde eksempelvis brug for at styrke mine kompetencer inden for behandling af moms og kom i den forbindelse på et kursus, hvor jeg fik den viden jeg manglede. Det synes jeg, at der er et kæmpe udviklingspotentiale i, da jeg på den måde bliver en stærkere profil, der kan varetage flere opgaver og stå endnu mere på egne ben.”

 

Hvad skal den gode leder kunne for dig?

”Den gode leder er for mig en person, der er opmærksom på mig. En god leder skal se mig og være opsøgende, når jeg er presset. Det er nemlig ofte i de pressede situationer, at man kan have svært ved at bede om hjælp, blandt andet fordi man gerne vil vise sit værd. Der er det vigtigt for mig, at min leder foregriber disse situationer, så jeg ikke får følelsen af at stå alene, når tingene spidser til.

En god leder skal altså løbende spørge ind til mig og have en god fornemmelse af, hvor jeg er - både med mine faglige opgaver, men i særdeleshed også spørge ind til mig som person. Og så skal en leder også sørge for at skabe gode relationer i afdelingen.”

 

Hvad er dine ambitioner for fremtiden?

”Mine ambitioner i ECIT er klart at blive bedre og udvikle mig med det endemål, at jeg bliver den bedst mulige konsulent. Men hvad vejen specifikt bringer er jeg dog ikke helt sikker på endnu.

I ECIT er der heldigvis et hav af muligheder, hvilket gør at jeg kan udvikle og specialisere mig inden for løn såvel som at gå Controller-vejen. Det er med andre ord en fremtid med mulighed for at udvikle mig i den retning, jeg vil.”

Temaer:

Kontakt