Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Mød Claus fra ECIT

Skrevet af Emilie Arentoft
Aug 4, 2021 1:24:02 PM

I dette indlæg svarer Claus på en række spørgsmål, hvor han blandt andet kommer nærmere ind på, hvilke værdier der er vigtige for ham som henholdsvis kollega, medarbejder og leder.  

 

 

Hvordan vil du beskrive din hverdag i ECIT?   

”Jeg arbejder med salg inden for vores forretningsområde Consulting, der dækker implementering og support af forretningssystemer, eksempelvis i form af ERP- og økonomisystemer. Her sidder jeg blandt andet og koordinerer opfølgning af nye leads, og derudover sidder jeg også med ansvaret for den kontinuerlige dialog med eksisterende kunder om udvikling af deres løsninger.  

Jeg koordinerer de enkelte enheders salg, hvor jeg samtidig skal sikre, at vi har en pipeline, som gerne skal være fyldt i mere end tre måneder frem, så vi kan planlægge og styre fremtidig bemanding. Jeg er også ansvarlig for at vurdere, hvornår vi skal have nye folk ind, så bemandingen stemmer overens med antal opgaver. Jeg kigger derfor løbende på, hvad for nogle kompetencer vi har, og inden for hvilke områder vi mangler. Det er i bund og grund det, der former min hverdag i ECIT.” 

 

Hvilke udviklingsmuligheder har du i ECIT, og hvordan udnytter du dem?  

”Med henblik på udviklingsmuligheder er der umiddelbart ikke nogle begrænsninger for, hvad du som medarbejder kan opnå. Jeg har altid ment, at der er helt andre udviklingsmuligheder i de typer af virksomheder, der bevæger sig på tværs af landegrænser – ligesom ECIT. Udviklingsmulighederne ligger også i, at ECT er et sted, hvor der altid er kompetencer, der ligger uden for dét, man selv arbejder med. Med andre ord kan du altid søge hjælp og få brugbar støtte og ikke mindst inspiration.” 

 

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejdsmiljø?  

”Det gode ved arbejdsmiljøet hos ECIT er, at jeg selv kan designe og bestemme over min hverdag. Jeg har altid syntes, at den vigtigste måde at arbejde på er når man arbejder målstyret, og så skal man sådan set “slippe hestene løs”, så medarbejderne får lov til at gøre, hvad de vil – inden for rimelighedens grænser selvfølgelig. Derudover kan jeg også godt lide, at der er et tungt og fagligt arbejdsmiljø på tværs af de områder, vi beskæftiger os med.” 

 

Hvilken værdi er vigtig for dig som medarbejder, kollega og leder?  

”Først og fremmest er transparens en vigtig værdi, da det netop er dét, jeg gerne vil udvise overfor mine egne medarbejdere. Jeg vil gerne vise dem transparenshed med henblik på, hvad der foregår i vores selskab, og hvor vi på nuværende tidspunkt er på vej hen. Foruden transparens er ærlighed også en væsentlig værdi, da man skal kunne stole på hinanden indbyrdes. Derudover vil jeg sige, at frihed under ansvar også er en essentiel værdi, der er vigtig for mig.”  

 

Hvilken relation har du til dine kolleger?  

”Jeg synes, jeg har et rigtig godt forhold til mine kolleger, men hvad er et godt forhold egentlig? For mig betyder et godt forhold, at jeg kan få sparring fra mine kolleger både arbejdsmæssigt, men også privat. Hos ECIT er der nemlig en fri og åben tone, hvor vi kan snakke om andre forhold, der ikke kun relaterer sig til arbejde.” 

 

Beskriv essensen af ECIT 

”Essensen i ECIT vedrører først og fremmest de fantastiske muligheder, der er, men også det fantastiske værdigrundlag rent menneskeligt, der rummer åbenhed og følelsen af fællesskab. Samtidig et det også et værdigrundlag, der er udsprunget på ledelsesniveau, men som gennemsyrer resten af organisationen de forskellige afdelinger imellem og ikke mindst fra top til bund.” 

 

Hvad byder fremtiden på?

”Der er fantastiske muligheder for vækst, og jeg mener, det altid vil være mere spændende at være en del af en virksomhed, der vækster, fremfor at være en del af en virksomhed, som lige holder skruen i vandet. Vækst afføder en masse muligheder, og der er langt flere ja’er end nej’er i forhold til, hvad man ønsker som medarbejder, så længe man kan retfærdiggøre det. Kan man retfærdiggøre et ønske om noget, så får man ikke et nej. Det vil du ofte få i virksomheder, hvor økonomien er en begrænsning i sig selv.” 

Temaer:

Kontakt