Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Mød Christian fra ECIT

Skrevet af Josefine Andersen
Feb 5, 2020 5:42:00 PM

Læs med i dette indlæg, hvor du får et indblik i den rejse Christian har været på, og hvilke erfaringer han har gjort sig som en del af ECIT. Her kommer han blandt andet ind på, hvilke værdier der er centrale for ham, og hvordan det gode arbejdsmiljø er blevet skabt og bevaret.


Hvad er din beskæftigelse i ECIT, og hvordan vil du beskrive din hverdag?

”Efter en periode med lidt for mange kasketter på én gang, gjorde jeg op med mig selv, hvad jeg synes var sjovest at beskæftige mig med. Jeg lagde derfor for nogle år siden lederrollen fra mig, da personaleledelse ikke som udgangspunkt var det jeg brændte for eller den karrierevej, jeg synes var mest interessant. Derfor er min primære faglige kasket i dag systemteknikker, og derudover er jeg fortsat partner og med i ledergruppen på partnerniveau.

I min hverdag som systemteknikker har jeg det vi kalder en TAM-rolle (Technical Account Manager). Det vil sige, at jeg er kundens primære kontaktpunkt og dermed kundeansvarlig for et udvalg af vores kunder. De kunder jeg driver, har jeg haft mellem 14-18 år, hvorfor mine kunderelationer går way back. Derfor er mit forhold til vores kunder bygget på indsigt og fortrolighed i vores samarbejde, i og med at jeg bliver taget med på vigtige IT-relaterede beslutninger og strategier for kundens virksomhed inden de ser dagens lys.

Jeg sætter pris på at have langvarige kunderelationer, da det medfører en række fordele for begge parter. Jo længere tid vi er hos en kunde, jo bedre kender vi kundens systemer. Det gør det nemmere for kunden at få hjælp, fordi vi har en fælles forståelse for problemet, vi taler samme sprog og ved i sidste ende hvilke værdier, kunden lægger vægt på i forhold til, hvad der er drivkraften i forretningen. Forretningsforståelse er nemlig centralt i samarbejdet og den skabes bedst igennem gode langvarige relationer.”

 

Hvad kan du bedst lide ved arbejdsmiljøet og kulturen i ECIT?

”I princippet har jeg jo været med til at skabe det arbejdsmiljø, vi har i dag, da jeg har haft mulighed for at påvirke det helt fra start. Det der særligt kendetegner vores arbejdsmiljø, er teamånd. Vi har fra start prioriteret, at vi tager ud en gang hvert kvartal, hvor vi spiser en middag og har en sjov aktivitet planlagt – enten kører Go Kart, står på vandski eller lignende – og slutter aftenen af med en øl. Det har været med til at opbygge et sammenhold, kultur og en ånd, som er svær at erstatte og få på andre måder, og som i sidste ende betyder, at vi er villige til at gå lidt ekstra for hinanden, da vi ikke ”bare” er kollegaer.

Derudover har vi taget på udlandsrejser, hvis vi har nået nogle opstillede mål. Det giver enormt meget på den kollegiale front. Det skal nemlig være sjovt at komme på arbejde, og føles som om man skal ind og være sammen med vennerne fra 8-16. Vi har fået skabt et miljø, hvor det netop er sjovt at gå på arbejde, og hvor der er opbakning, hvis der tages initiativ til også at ses privat udenfor arbejdstiden, og det betyder enormt meget for mig.

Under corona holdt vi obligatoriske morgenmøder over Teams såvel som fredagsbarer. Her blev det især tydeligt, at sammenhold betyder noget, og vi kunne mærke, at vi savnede hinanden og fortsat lagde energi i at værne om fællesskabet, og det synes jeg bare vidner om, hvor godt vores sammenhold er.”

 

Hvilke udviklingsmuligheder har du i ECIT, og hvordan udnytter du dem?

”For mit vedkommende har jeg altid set to udviklingsveje. Der er den tekniske og den ledelsesmæssige karrierevej. Jeg har, som nævnt tidligere, valgt ikke at gå den ledelsesmæssige vej, da det simpelthen ikke var dér min kerneinteresse lå. Det er et valg, jeg har fået respekt for og som jeg værdsætter den dag i dag, da jeg hviler mere i mig selv og kan mærke at andre respekterer denne ærlighed.

Den tekniske karrierevej er meget åben. Vi påskønner, at vores medarbejdere løbende udvikler sig. Jeg har selv 12 Microsoft-certificeringer, hvoraf jeg tog det sidste for et par måneder siden. For mig er det også en indikation på, at man hele tiden udvikle sig og bevare nysgerrigheden overfor ny læring.

Vi sender vores medarbejdere på kursus, hvis vi oplever et forretningsmæssigt behov for det. Vi kørte tidligere en konkurrence, hvor vi udloddede en iPad til de medarbejdere som selv anskaffede sig certificeringer, hvilket var et populært tiltag. Derfor vil jeg beskrive udviklingsmulighederne på den tekniske del som værende utrolig tilgængelige – hvis man har lyst er alle muligheder åbne.”

 

Hvordan bliver du inspireret af dine kollegaer/medarbejdere?

”Jeg sørger for aldrig at sætte mig selv forrest i den forstand, at jeg gerne vil lytte til andre. Jeg tror på, at uanset om det er en erfaren systemteknikker, der har været i virksomheden i 10 år, eller om det er en nyansat, der lige er kommet ind, at det er vigtigt at høre deres version og ideer til løsninger først. Der kan sagtens være ting, jeg ikke har tænkt på, der kan bringe os et nyt og bedre sted hen.

Det er netop ved at involvere andre, at man skaber rum for inspiration. Jeg bliver også selv motiveret af dem, der har denne åbne tilgang, hvor der gives plads og lov til at andres ideer kan komme først. På denne måde undgår vi at gå glip af de gode ideer og maler ikke os selv op i et hjørne.”

 

Hvilke værdier er vigtige for dig som kollega/medarbejder?

”For mig er det vigtigt med respekt, tillid og punktlighed. I min optik hænger punktlighed dog sammen med respekt for andre, så to ting er tæt forbundene. For mig er det nemlig negativt, hvis man hviler for meget i sig selv og er sig selv nærmest.

Tillid er centralt for mig, da jeg virkelig ikke bryder mig om micromanagement. Hvis en leder ansætter eller giver en opgave til en medarbejder, men ikke har tillid til at vedkommende kan udføre den på sin måde og lære af det, så bliver det micromanagement og så hindres udviklingen for den pågældende medarbejder. Derfor synes jeg det er vigtigt, at man skaber en kultur, hvor medarbejdere ledes med tillid. Det er fint at opstille rammer og mål for en opgave, men hvordan den løses og hvilke værktøjer, der bruges, skal man have tillid til at medarbejderen selv kan klare. Hvis opgaven ikke løses godt nok, er det formentlig fordi, kommunikationen fra start ikke har været god nok eller rammerne ikke har været passende.”

 

Hvad byder fremtiden på?

”I kraft af at jeg har været med i opstarten af ECIT som koncern, har jeg været med i mange af de strategiske overvejelser, når det kommer til, hvor vi skal bevæge og hen i fremtiden. Kigger jeg på ECIT med de strategiske briller, så er fusionerne, der både har skabt ECIT Solutions og ECIT Services, skridt på vejen, i den forstand, at vi vokser som koncern. Her ser jeg mere specifikt en fremtid, hvor vi begynder at kunne kombinere vores ydelser på tværs af koncernen og udnytte synergieffekten endnu mere.

Fremadrettet kommer jeg derfor også til at være med til at sikre, at vi ikke mister fodfæstet, med den udvikling vi undergår. Styrken ved ECIT er nemlig, at vi har fokus på det lokale ejerskab. Vi har med andre ord nærværet af en lokal partner, men med den bagvedliggende styrke af at være en stor koncern. Her skal jeg være med til at sikre, at vi ikke glemmer vores lokale nærvær i kontakten med vores kunder. Vi skal ikke blive for store til vores små kunder. Det er blandt andet også derfor, at vi kører med TAM-funktioner, da vores kunder på den måde får en fast kontaktperson, som de opbygger tillid til og ikke bliver kastet rundt i organisationen.”

Temaer:

Kontakt