Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Love og regler vedrørende hjemmearbejde

Skrevet af Emilie Arentoft
Nov 3, 2020 3:01:00 PM

Læs med i dette blogindlæg, hvor vi giver et kort overblik over de vigtigste regler i forhold til, hvordan virksomheder lever op til kravene.  

Hvornår er reglerne gældende?  

Da coronakrisen for alvor gjorde sit indtog primo marts, hvor kontorarbejde blev udskiftet med hjemmearbejde, accepterede myndighederne og Arbejdstilsynet den midlertidige løsning, der opstod som resultat af den nye virkelighed.  

Omfanget af hjemmearbejdet har dog betydning for, hvorvidt hjemmearbejdspladsen skal opfylde kravene, som fremsat i arbejdsmiljøloven.  

Hvis du i gennemsnit arbejder hjemmefra én dag om ugen eller mere, gør arbejdsmiljøloven sig gældende. Hvis du omvendt arbejder hjemmefra mindre end én dag om ugen, er loven ikke aktuel. 

Arbejdsmiljø på hjemmekontor 

Arbejdsgiveren har et ansvar i forhold til planlægning og indretning af hjemmearbejdspladsen, hvilket skal ske i samarbejde med den enkelte medarbejder.  

Som kortlagt i forrige afsnit, er hjemmearbejdet omfattet af loven, hvis medarbejderen arbejder hjemmefra mindst én dag om ugen.  

Kort og godt vedrører kravene, at hjemmearbejdspladsen skal være rummelig med de nødvendige inventarer og hjælpemidler til rådighedSamtidig skal medarbejderen kunne udføre sikre og forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser.  

Derudover edet hensigtsmæssigt, at der indgås en skriftlig aftale leder og medarbejder imellem, for at rammesætte de nærmere vilkår. Aftalen bør med fordel eksemplificere arbejdstid, fleksibilitet, vedligeholdelse af udstyr m.m.  

Med andre ord bør der etableres klarhed omkring de spørgsmål, der kan give anledning til tvivl.  

Udstyr på hjemmekontoret  

Kravene til arbejdsstedetsom vi beskriver i det følgende, tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning fra 2008, der nu er under revision. De formelle krav og regler bør derfor suppleres med den viden og de erfaringer, som virksomheder har gjort sig siden da.  

Når den nye vejledning er udarbejdet, opdateres dette blogindlæg.  

  • Arbejdsbord 

Bordpladen skal have en størrelse, der passer til de specifikke arbejdsopgaver. Der skal eksempelvis være plads til udstyr og hjælpemidler såsom mus, tastatur etc. 

  • Arbejdsstol  

Arbejdsstolen skal passe til medarbejderens kropsmål med mulighed for indstilling, så stolen kan reguleres i henhold til medarbejderens arbejdsfunktioner og forskellige siddestillinger.  

  • Belysning 

Der skal være tilstrækkelig og passende belysning i arbejdsrummet, så medarbejderen kan udføre arbejdsopgaverne i forsvarlige rammer.  

 

Corona-krisen udfordrer reglerne 

I praksis kan Arbejdstilsynet ikke håndhæve ovenstående regler i privatenmen omvendt kan medarbejderen invitere Arbejdstilsynet hjem til et tjek, hvis der ønskes en gennemgang af hjemmekontorets indretning, udstyr og belysning. 

Da der til stadighed er tale om en midlertidig løsning, opfordrer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgiveren indgår i dialog med medarbejderen i forhold til afklaring af eventuelle gener, som det aktuelle hjemmearbejde kan medføreFor væsentligt er, at medarbejderen skal medvirke til, at udstyret anvendes på hensigtsmæssig vis, så love og regler opfyldes.  

 

Temaer:

Kontakt