Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Lønafdelingen i 2021: Har I fokus på disse 3 essentielle områder?

Skrevet af Josefine Andersen
Jan 27, 2021 2:50:00 PM

I erhvervslivet har pandemien tilmed sat sit præg på mange virksomheder - og i mange tilfælde desværre også haft fatale konsekvenser. Uundgåeligt har det været at tage arbejdsgange, processer og kulturer op til revision for at sikre det optimale output med de omstændigheder, vi alle har været underlagt.  

I dette indlæg vil vi tage et nærmere kig på særligt lønafdelingen, hvor vi har udledt tre helt grundlæggende fokusområder, alle lønafdelinger bør have for øje i 2021.  

 

1. Datatilgængelighed og det sømløse flow 

Hjemmearbejde har det sidste år været mere aktuelt end nogensinde før. På trods af at det har været en udfordring, har det dog for mange også fungeret som øjenåbner, da vi har været tvunget til at digitalisere så mange processer som muligt, hvilket har sine fordele i form af effektivisering.  

Effektiviseringen er dog betinget af, at virksomheden rent systemmæssigt er gearet til, at medarbejderne kan tilgå data hjemmefra. Det er herunder essentielt, at virksomhedens systemer er integreret, og derved sikrer et sømløst dataflow. Med integrationer synkroniseres data nemlig på tværs af systemerne, hvilket ikke alene reducerer manuelt tastearbejde, men tilmed mindsker mængden af fejl i lønkørslerne.  

Derudover er det optimalt at anvende et system, hvor effekten af medarbejdernes handlinger kan ses med det samme. Dette gør det langt mere effektivt, når medarbejderne skal samarbejde, selvom de ikke sidder sammen fysisk.   

 

2. Sikkerheden skal være i top 

Når man arbejder med løn, er der i høj grad tale om behandling af personfølsomme data. GDPR har været en varm kartoffel de seneste par år, hvorfor de fleste virksomheder allerede har højnet sikkerheden for at imødekomme persondataforordningen, som den også kaldes. Den øgede grad af hjemmearbejde har dog givet cyberkriminaliteten helt nye – og desværre bedre – vilkår.  

Pandemien aktiverede en akut omstrukturering i forhold til hjemmearbejde, og denne forandring, som nærmest blev en realitet fra den ene dag til den anden, var langt de færreste virksomheders infrastruktur forberedt på. Derfor er det helt afgørende, at man særligt i lønafdelingen, har fokus på IT-sikkerheden. Har man ikke allerede udarbejdet sine sikkerhedspolitikker og -foranstaltninger, er det med andre ord nu, man skal gå i gang.  

 

3. Relationen til medarbejderne skal være stabil 

I en tid hvor samfundet gennemgår omfattende ændringer, som for mange har haft stor indvirkning på deres tilværelse, og hvor fremtiden generelt er usikker, er det vigtigere end nogensinde før, at man bevarer så meget stabilitet på arbejdspladsen som muligt. At få en korrekt løn til tiden skal derfor være en selvfølge for medarbejder fremfor endnu en bekymring i rækken. På den måde bliver løn og tillid to parametre, som er tæt forbundne.  

Opstår der alligevel fejl, er det vigtigt at få kommunikeret om dette og rettet op på fejlen så hurtigt som muligt, så tilliden bevares. Tillid og tilfredshed giver i sidste ende medarbejdere, som performer bedre og er med til at skabe en god arbejdsplads, hvilket må siges at være afgørende for alle virksomheder.  

 

Har brug for hjælp?  

Går I med tanker om at få assistance til eller outsource lønadministrationen i jeres virksomhed, kan I med fordel læse mere om dette nedenfor. Vi er specialiseret i at lave løn for alle typer af virksomheder og står derfor også klar til at hjælpe jer.

Læs mere om lønadministration hos ECIT her!

 

 

Kontakt