Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Kunstig intelligens og ERP: “Den største begrænsning er virksomheden selv”

Skrevet af Emilie Arentoft
Aug 2, 2021 2:10:53 PM

Læs med i dette interview, hvor Dan Rose, Co-Founder og CEO i TodAI, som er en del af ECIT, svarer på spørgsmål om, hvordan AI kan optimere anvendelsen af ERP-systemer. Dan Rose vil blandt andet komme nærmere ind på, hvilke specifikke arbejdsområder der afføder det største potentiale.  

 

ERP-systemer skaber det forkromede overblik over virksomheders forskellige aktiviteter og afdelinger, og med kunstig intelligens som en integreret del af systemet vil virksomheder være i stand til at udvide løsningens teknologiske muligheder og påvirke kernen i den daglige drift. 

 

Trods kunstig intelligens er et forholdsvis nyt fænomen inden for ERP-verdenen, er der utallige konkurrence- såvel som driftsmæssige fordele, hvis du som virksomhed er omstillingsparat og fleksibel. Alt sammen noget, vi vil komme nærmere ind på i følgende interview.   

Hvilke arbejdsområder afføder det største potentiale i forhold til kunstig intelligens?  


“De fleste virksomheder vil som oftest kigge på omkostninger, da omkostninger er lettere at forstå og forholde sig til. Men det er altså ikke her, at der sker de store forandringer, for du kan i princippet kun spare, hvad du i forvejen har af udgifter –
og du vil altid være pålagt en række udgifter i din virksomhed. Jeg mener, at det særligt er salg og værdiskabelsen, der afføder det største potentiale. Kunstig intelligens kan eksempelvis hjælpe dig med at opnå et bedre beslutningsgrundlag i forhold til, hvilke kunder du skal snakke med og hvornår. Et eksempel, som jeg tidligere har arbejdet med i denne forbindelse, handler om, at hvis du som virksomhed er den første, der giver et tilbud, er der 80% chance for, at du får salget. Hvis du derimod er nummer to virksomhed, der afgiver et tilbud, er chancen 15%, og nummer tre virksomhed, der er den sidste til at afgive et tilbud, har en chance på blot 5%.

 

Kunstig intelligens kan med andre ord hjælpe dig med at skalere din virksomhed op, hvor du ikke blot har mulighed for at spare 80% af dine udgifter, men hvor du kan gange din omsætning med 100. For hvis du kan afgive et tilbud på under en time, kan du næsten være sikker på, at du får salget. Hvis en kunde eksempelvis skriver en mail angående et problem, kan du med kunstig intelligens automatisk nedbryde mailen og samle et tilbud inden for kort tid, hvilket gør salget langt mere sikkert.  

 

Foruden at kigge på salgssiden er det oplagt at dykke nærmere ned i kvaliteten af det produkt, du leverer. Det kan eksempelvis være med henblik på supply chain, hvor kunstig intelligens automatisk tjekker og sikrer, at dit produkt ikke er beskadiget. Når først du formår at sætte ind overfor mere kvalitetsrige ydelser, så er værdien af din virksomhed pludselig langt større.” - Dan Rose, Co-Founder og CEO i TodAI.  

Hvordan foregår arbejdet med kunstig intelligens og ERP? 


“Udfordringen ved kunstig intelligens er først og fremmest, at det er så eksplorativ en proces. Mange projekter starter ud med, at der kigges på et bestemt område, som der eksempelvis ønskes optimeret.
Projektet ender dog som oftest med at tage en drejning, da du i løbet af projektet bliver klogere på de data, der viser, at du skal skifte spor. 
 

 

Helt lavpraktisk skal du vælge, hvilken proces der bedst komplimenterer din virksomhed. Inden for kunstig intelligens er der eksempelvis tale om AI-hyldevare, der er en løsning, som er trænet på generelle data. Du kan eksempelvis have en AI-hyldevare, der er trænet til at læse fakturaer på et helt generelt plan. Men hvis du som virksomhed har specielle fakturaer, som er helt særlige for dig og din virksomhed, bør du gå med en specialtilpasset løsning. Der er altså tale om to forskellige processer og tilgange, hvor du med AI-hyldevarer får en mere generisk løsning, der er trænet på tidligere data. Den specialtilpassede løsning er omvendt udviklet og trænet på baggrund af din virksomheds egne datainput. 

 

Afslutningsvis er det også et spørgsmål om, hvorvidt du vil komme i gang med kunstig intelligens i morgen og løse 95% af problemet, eller om du vil løse 100% af problemet og gøre det til et projekt.” - Dan Rose, Co-Founder og CEO i TodAI.  

Er der grænser for, hvorvidt kunstig intelligens kan integreres i ERP-systemet? 


“Både ja og nej. Alt kan lade sig gøre, hvis du har ressourcerne. Men det er faktisk det omkringliggende it-miljø, der sætter begrænsningen i forhold til hvilke data, du må bruge, og hvordan data må bevæge sig ind og ud af
applikationer. Begrænsningerne kommer sjældent fra kunstig intelligens, men snarere fra de miljøer som kunstig intelligens skal tale sammen med. 
 

 

Min klare erfaring er desuden, at den største begrænsning er virksomheden selv. Et ERP-system er det mest grundlæggende fundament i enhver virksomhed, og derfor kan der på ledelsesniveau være spekulationer og bekymringer omkring, at der fremadrettet skal tages automatiske beslutninger i ERP-systemet, der er så vigtig en livsnerve, og som derudover rummer så essentielle forretningsaktiviteter. Men det sjove i denne sammenhæng er, at 99% af alle virksomheder allerede har kunstig intelligens inkorporeret som led i virksomhedens daglige virke. Forskellen er bare, at de ikke er bevidste om det.” -  Dan Rose, Co-Founder og CEO i TodAI. 

 

 

Hvad er de generelle udfordringer ved kunstig intelligens?  


“En stor udfordring ved kunstig intelligens er, at det som oftest bliver behandlet som IT, og paradigmemæssigt er det fuldstændig modsat. IT er et mere lineært paradigme, der handler om at være robust,
driftssikker og billig. AI er derimod eksplorativt, da du ikke ved på forhånd, hvordan du vil løse en specifik udfordring og/eller opgave. Det er noget, du bliver klogere på undervejs. Når du arbejder med IT, bliver verden afdækket gennem instrukser fra A-B. Så udfordringen er klart, når kunstig intelligens bliver behandlet på samme måde, da virksomheder naturligt vil forvente en ’clear-cut business case’. Så kort og godt handler samspillet mellem kunstig intelligens og ERP om en velvillighed overfor den metodik, der karakteriserer dette arbejde.”
- Dan Rose, Co-
Founder og CEO i TodAI 

Temaer:

Kontakt