Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Kompensationsordning for selvstændige: Sådan søger du kompensation som følge af COVID-19!

Skrevet af ECIT
Apr 1, 2020 1:10:32 PM

BEMÆRK: Der er tale om forventninger til betingelser for processen omkring ansøgningen og ikke de reelle retningslinjer.  

Vi kigger i dette indlæg nærmere på, hvilke betingelser du forventes at skulle opfylde for at kunne søge kompensation, og hvordan du herefter ansøger om kompensationen - både for selvstændige med og uden et CVR-nummer.  

 

Har du brug for hjælp? Klik her og se, hvordan vi kan hjælpe dig

 

Betingelser for at modtage kompensation 

Du kan enten ansøge om kompensation for et CVR-nummer eller en B-indkomst. I forbindelse med ansøgningen skal den selvstændige sandsynliggøre at omsætnings- eller B-indkomsttabet sker som følge af COVID-19. Her laves en opgørelse af det kompensationsberettigede tab, som indsendes via den digitale indberetningsløsning.

Når du ansøger om kompensation, skal du angive om de pågældende selvstændige (og evt. medarbejdende ægtefælle) modtager offentlige ydelser for det indtægtstab, der søges kompensation for. Det skyldes nemlig, at der ikke gives kompensation for indtægtstab, som allerede finansieres af offentlige ydelser. Derfor vil der i sådanne tilfælde være tale om en reduktion i kompensationen.  

Ansøgningen om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen gennem den digitale indberetningsløsning kompensation til selvstændige. Ansøgningen skal være sendt senest den 30. juni 2020. I det følgende afsnit præsenterer vi, hvordan du ansøger om kompensationen, og i den forbindelse hvilken dokumentation du skal indsende.  

 

Kompensationsansøgning for selvstændige med CVR-nummer  

Når du som selvstændig med CVR-nummer ansøger om kompensation skal følgende oplysninger anføres i den digitale indberetningsløsning: 

 1. Virksomhedsnavn, CVR-nummer og stiftelsesdato.
 2. Antal ansatte i virksomheden opgjort i hele årsværk.
 3. Navne og ejerandele på virksomhedsejere.
 4. Dokumentation for fast arbejde i virksomheden - herunder; løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og eventuel anden dokumentation.
 5. Hvis aktuelt: Navn og CPR-nummer på medarbejdende ægtefælle 
 6. Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden 
 7. Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden 
  • Giver referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke et nøjagtigt og retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for selve kompensationsperioden? I sådanne et tilfælde skal virksomheden begrunde disse omstændigheder, samt uddybe hvorfor omstændighederne nødvendiggør en anden opgørelsesperiode.  
  • En anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.  
  • For selvstændige med virksomheder, der er stiftet efter den 1. december 2019, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til ansøgningstidspunktet fortsat grundlag for opgørelsenOpgørelsen skal minimum dække en hel måned. 
 1. Kontaktoplysninger - herunder;navn, telefonnummer og e-mail. 

 

Ansøgning for selvstændige uden CVR-nummer  

Hvis du ønsker at søge kompensation som selvstændig ude CVR-nummer, skal du udfylde ansøgningsskemaet med følgende oplysninger:  

 1. Navn og CPR-nummer 
 2. Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden 
 3. Din realiserede B-indkomst for referenceperioden. 
  • Giver referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke et nøjagtigt og retvisende sammenligningsgrundlag for din forventede B-indkomst for selve kompensationsperioden? I sådanne et tilfælde skal du begrunde disse omstændigheder, samt uddybe hvorfor omstændighederne nødvendiggør en anden opgørelsesperiodeDu skal samtidig oplyse den realiserede B-indkomst for en anden opgørelsesperiode. 
  • Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder 
  • For selvstændige uden CVR-nummer, der ikke har haft B-indkomst siden den 1. december 2019, danner perioden fra første registrerede B-indkomst frem til ansøgningstidspunktet fortsat grundlag for opgørelsenOpgørelsen skal minimum dække en hel måned. 
 1. Kontaktoplysninger - herunder; navn,telefonnummer og e-mail. 

Når du ansøger om kompensation, hvad enten det er med eller uden CVR-nummer, er du under strafansvar, da du ved tro og love erklærer, at de oplysninger du giver, er korrekte. Du medgiver desuden, at du som ansøger ikke selv er skyld i tabet, men at det er en følgevirkning af COVID-19.  

Du finder erklæringen via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk. 

 

Udbetaling af kompensationen 

For selvstændige med CVR-nummer vil udbetalingen af kompensationen ske til virksomhedens NemKonto, nåkravene til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen.  

For selvstændige uden CVR-nummer vil udbetalingen af kompensationen ske til den selvstændiges NemKonto, nåkravene til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. 

 

Sådan kan du få hjælp 

Har du brug for assistance til at ansøge om kompensation? I ECIT er vi klar til at hjælpe dig. På trods af at COVID-19 er en ny situation for os alle, har vores konsulenter solid erfaring med processerne i forbindelse med kompensationsansøgning. Vi har derfor lavet tre pakkeløsninger, der kan gavne din virksomhed, alt efter hvilket behov du måtte have:  
 

Pakke 1: Hvordan skal du søge refusioner og kompensationer? 

Hvis du har behov for konkret assistance til at søge kompensation, kan vi hjælpe dig. Vi afdækker her dine behov, hvorefter vi håndterer ansøgningsprocessen for dig. På den måde kan du bruge din tid på at fokusere på din kerneforretning. 

 

Pakke 2: En times rådgivning (Få et overblik over nye tiltag) 

Har du behov for et konkret overblik over de nye tiltag som følge af COVID-19Med en times rådgivning guider vi dig igennem disse, så du får de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger for lige netop din virksomhed.  
 

Pakke 3: Hvordan kan du optimere dit Cash flow? 

Det er vigtigt i disse COVID-19-tider, at du fokuserer på din virksomheds Cash flow. Vi kan hjælpe dig med at få et nøjagtigt overblik over din virksomheds Cash flow og bistå dig, når dette skal optimeres. 

Kontakt os på 70200027 for mere info eller udfyld vores kontaktformular i bunden af denne side - så kontakter vi dig snarest. 

 

Temaer:

ECIT

ECIT - Economics & IT Vi gjør det enklere å drive selskap

Læs flere indlæg fra ECIT

Kontakt