Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Hvordan finder vi den rette Interim-løsning til jer? Sådan forløber processen

Skrevet af Marcus Birk
Jan 15, 2020 9:03:23 AM

Når I har brug for en Interim-løsning, er der en række afgørende faktorer, der spiller ind. I processen, hvor vi matcher jeres virksomhed med den rette konsulent, er der i høj grad fokus på at afdække og imødekomme jeres behov. Vi udvælger med andre ord en konsulent, der både har de kompetencer og menneskelige egenskaber, I søger. Men hvordan forløber processen egentlig? I dette indlæg giver vi et indblik i Interim-processen - fra den indledende henvendelse til Interim-løsningen er “up and running”.

 

1. Kontakten etableres og vi afdækker jeres behov

Når I oplever et behov for en kort eller længerevarende stillingsbesættelse, tager I kontakt til os. Det kan eksempelvis være i forbindelse med barsel, hvis jeres virksomhed undergår en due dilligence-behandling eller hvis der midlertidigt er brug for en partner under igangværende forandringsledelse osv.

Efter I har kontaktet os, afholder vi et møde, hvor vi afdækker jeres behov - latente såvel som bevidste. Det kan nemlig være kompliceret selv at vurdere, omfanget af en potentiel Interim-løsning. Med afsæt i vores solide erfaring med Interim-løsninger, hjælper vi jer med at finde den helt rette løsning ud fra den specifikke situation, I befinder jer i.

 

2. Vi udvælger og matcher jer med den rette konsulent

Når jeres behov er afdækket, gransker vi vores kartotek af erfarne, kompetente specialister. Her vurderer og udvælger vi den Interim-konsulent, der har de specifikke kvalifikationer og kompetencer I efterspørger, og hvis personlige profil vi finder velfungerende til den respektive afdeling.

Vi afholder herefter et møde, hvor I får mulighed for at møde vores udvalgte Interim-konsulent. På den måde får I selv mulighed for at vurdere, om I ligeledes betragter konsulenten som den rette kandidat til at indfri jeres behov, og samtidig indgå som naturlig del jeres virksomhed.

 

3. Aftalen underskrives

Som vi også beskriver ovenfor, tager vi hånd om rekrutteringsprocessen, når I vælger en Interim-løsning. Vi er specialister inden for vores område, og vi er i den forbindelse overbevist om, at de bedste resultater skabes, når specialister rekrutteres af specialister.

Når vi finder det rette match mellem jeres virksomhed og vores Interim-konsulent, udformer og underskriver vi aftalen. Her bestemmes blandt andet også perioden, hvad enten det skal være en fast tidsramme med en slutdato eller om løsningen i stedet skal være i en ubegrænset tidsperiode.

 

4. Interim-løsningen er “up and running”

Her indledes jeres Interim-løsning, da det er på dette tidspunkt i processen, at vores konsulent, starter sin arbejdsgang i jeres virksomhed. Løsningen er med andre ord “up and running”. Interim-konsulenten understøtter herfra jeres virksomhed, og I kan derfor roligt fokusere på at drive jeres kerneforretning. 

 

Regelmæssige statusmøder, der sikrer jer høj kvalitet

Når vores Interim-konsulent indgår som en aktiv del af jeres virksomhed, betyder det ikke, at vi slipper kontakten til jer. Vi tilbyder regelmæssige statusmøder, i det omfang I ønsker eller har behov for, hvor vi sammen evaluerer jeres løsning. På den måde sikrer vi løbende, at I får den løsning, som blev aftalt. 

Statusmøderne gør sig som udgangspunkt gældende gennem hele forløbet, men bliver i særdeleshed aktuelle, når konsulenten er en del af arbejdspladsen. Forløbet har derfor følgende struktur:

Model 2.0.

 

Overvejer I en Interim-løsning?

Hvis I går med overvejelser om at gøre brug af en Interim-løsning i jeres virksomhed, kan I med fordele læse mere om vores ydelser inden for Interim på vores website. I har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular nederst på siden, hvorefter vi kontakter jer. Derudover kan I altid rette henvendelse til os ved at ringe på 77 34 08 45.

Temaer:

Marcus Birk

Head of Marketing hos ECIT

Læs flere indlæg fra Marcus Birk

Kontakt