Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Har I styr på jeres Transfer Pricing dokumentation? (Hvis ikke kan det koste jer dyrt)

Skrevet af Marcus Birk
Jun 13, 2019 3:06:00 PM

Rigtig mange virksomheder anvender primært Word, Excel eller mailkommunikation til løbende at få opbygget dokumentationerne, hvilket kan tage hårdt på ressourcerne og være en tidskrævende proces.

Uanset om Transfer Pricing dokumentationen opbygges centralt eller decentralt, kræver det en helt særlig disciplin at få samtlige dokumentationer på plads til tiden samt sikre, at virksomheden er på forkant med eventuelle problemstillinger.

Overholder jeres virksomhed ikke de lokale myndigheders krav, bliver det en dyr affære, som kan få store konsekvenser for virksomhedens image.

For mellemstore og store virksomheder kan det derfor være ganske fordelagtigt at anvende et Transfer Pricing dokumentationsstyringsværktøj, da det vil give en markant bedre styring og samtidig sikre, at man nemt og hurtigt kan fremlægge retvisende dokumentation.

 

Simplificer jeres Transfer Pricing dokumentation

Et specialdesignet Transfer Pricing dokumentationsværktøj, som det ECIT kan tilbyde, sikrer virksomheden en langt bedre kontrol over dokumentationer, hvilket har mange fordele og ingen ulemper.

Værktøjets definerede workflows sikrer nemlig, at al dokumentation samles fra de forskellige kilder i ét format, der er i overensstemmelse med skattemyndighedernes krav.

Uanset om I arbejder efter en decentral arbejdsdeling, eller har flere i skatteafdelingen, der arbejder med Transfer Pricing, vil den lokale dokumentation helt automatisk blive samlet, i takt med at de enkelte udfylder de fast definerede templates. Herved spares en masse penge, tid og en del koordineringsarbejde.

Sidder I med lokal Transfer Pricing, vil styringsværktøjet give jer god mulighed for udelukkende at holde fokus på relevante forhold og dermed ikke bruge tid på det, der er givet på forhånd såsom den generelle beskrivelse af masterdata og transaktionsdata.

Dokumentationsværktøjet er opbygget så denne understøtter OECD’s Transfer Pricing Guideline, men kan selvfølgelig tilpasses efter jeres behov.

 

Hvor gør ECIT en forskel i Transfer Pricing dokumentationsarbejdet?

Som tidligere nævnt vil I kunne drage store fordele ved at anvende ECIT styringsværktøj, da det styrker din virksomhed markant.

I vil blandt andet opleve følgende:

  • Styrket datastruktur og kvalitet.
  • Øget gennemsigtighed og mindre afhængighed af enkeltpersoner.
  • Bedre kontrol over jeres Transfer Pricing dokumentationer.
  • Forbedret videndeling mellem skatteafdelingen, shared service centre, controlling, økonomifunktioner og lokal ledelse.
  • Bedre intern kommunikation mellem skatteafdelingen og de andre interne aktører i virksomheden.
  • Et stærkt workflow system der assisterer din skatteafdeling med at rykke, følge op på og bevare overblikket.
  • Stærkt reduceret eksterne omkostninger ved skatteforespørgsler.
  • En intelligent og automatisk opbygning af lokale Transfer Pricing dokumenter ud fra ERP-datakilder, det enkelte datterselskabs karakteristika og aktivitetsmønstre.

 

Når jeres virksomhed skal ekspandere internationalt

Er jeres virksomhed i gang med international ekspansion, er det essentielt, at I får styr på de transaktioner, der er i mellem jeres virksomheder.

Det er tillige vigtigt, at I får dokumenteret de aktiviteter og ydelser, som hovedkontoret udfører på vegne af datterselskaber såsom ledelse, marketingmateriale, salgsaktiviteter eller forskning.

Hvert lands skattemyndighed har ret til at få indblik i, hvordan I fordeler koncernens indkomst i forhold til den aktivitet, der foregår i det pågældende land. Det bliver hurtigt en kompliceret opgave, når det skal understøttes af benchmark studier, eller når en aktivitet i opstartstidspunktet ikke er rentabel.

Det er vigtigt, at I er på forkant og ikke først tager stilling til Transfer Pricing området, når en skattemyndighed anmoder om fremsendelse af jeres Transfer Pricing dokumentation.

 

Koncerntransaktionerne skal kategoriseret korrekt

Såfremt jeres økonomisystem tillader det, bør I sætte økonomisystemet op med krav om obligatorisk transaktions-id på hver koncerntransaktion.

For varer og services bør det være relativt nemt i lager- eller servicemoduler. Det bliver straks mere komplekst, når det kommer til de ydelser, der ikke styres af et lager-, materiale- eller servicemodul.

Typisk vil det dreje sig om shared services såsom opgaver varetaget af ledelse, marketing, hr, business controlling og finans, men også IP-rettigheder, royalties og udviklingsomkostninger kan skabe komplekse Transfer Pricing processer.

Såfremt I bogfører på finans-, kreditor- eller debitorkonti, som knytter sig til intercompany transaktioner, vil det sikre en stærk intern kontrol. Hvis økonomisystemet ikke tillader obligatoriske svarposter til indtastning af transaktions-id, kan I altid tage transaktionstype, kontraktnummer eller anden identifikation som obligatorisk dimension på posten og hermed vil I kunne trække rapporter på de koncerninterne transaktionstyper og integrere det direkte ind i dokumentationsværktøjet, hvilket vores Transfer Pricing værktøj muliggør.

På denne måde vil der automatisk blive foretaget identifikation af hvilke koncernselskaber, der har anvendt en bestemt Transfer Pricing transaktionstype og hermed også hvilke dele af Transfer Pricing afsnittene, som skal indgå i det bestemte selskabs Transfer Pricing dokumentation.

Anvender I ECIT dokumentationsværktøj, vil systemet automatisk benytte disse data til at frasortere afsnit uden relevans og på forhånd udfylde de transaktionsdata, som er identificeret i de lokale Transfer Pricing dokumentationer.

Værktøjet gør det herved lettere for jer at fremlægge retvisende dokumentation omkring virksomhedens transaktioner på tværs af landegrænser.

Hvis I vil vide mere eller høre nærmere om LEO Pharmas erfaringer med ECIT dokumentationsstyringsværktøj, kan I gøre det her.

Marcus Birk

Country Marketing Manager hos ECIT

Læs flere indlæg fra Marcus Birk

Relaterede artikler

Kontakt