Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

COVID-19: Hvordan kommer din virksomhed bedst igennem COVID-19?

Skrevet af Josefine Andersen
Mar 19, 2020 7:04:48 PM

Hvordan sikrer du dig det bedste beslutningsgrundlag for din virksomheds fremtid under COVID-19? I dette indlæg belyser vi, hvilke ting du skal være særlig opmærksom på under COVID-19 og kommer med konkrete tiltag.

Har du brug for hjælp? Klik her og se hvordan vi kan hjælpe dig.

Få styr på dit budget og Cash Flow

Som nævnt ovenfor, er tidshorisonten for COVID-19-perioden endnu ubekendt. Da vi kun kan gisne om udfaldet af COVID-19, og herunder hvor længe perioden vil vare ved, skal beregninger og beslutninger vurderes og tages på baggrund af de tal, der rent faktisk er tilgængelige for dig.

Det er essentielt, at du får styr på din virksomheds budget. Med et nøjagtigt budget får du skabt et godt overblik og et konkret udgangspunkt at træffe beslutninger fra. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt at skabe et nøjagtigt overblik over din virksomheds Cash Flow, så du har en præcis opgørelse over dine pengestrømme i form af dine indtægter og udgifter.

Når du får skabt et konkret overblik, kan du med langt større præcision udlede nogle reelle likviditetsscenarier, og herfra opstille nogle estimater og konsekvensberegninger i forhold til, hvor lang tid din virksomhed kan håndtere en potentiel nedgang i omsætning.

 

Vær opmærksom på de nye tiltag

Regeringen har præsenteret og indført en række nye tiltag, som de fleste virksomheder og herunder arbejdsgivere skal forholde sig til. Der kommer mange i disse dage, og derfor er det essentielt at sikre et overblik over de enkelte tiltag. Det hjælper vi med her.

Fristforlængelse for betalinger af moms og skat

Virksomheder har fået fristforlængelse for betalinger af moms og skat med fire måneder med henblik på at understøtte virksomheder, der oplever et økonomisk pres i denne periode.

Læs mere om betalinger af moms og skat her.

Lønkompensation i stedet for afskedigelse

Derudover blev det tirsdag d. 17. marts 2020 vedtaget, at virksomheder kan få lønkompensation, hvis de er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt. Med lønkompensation kan virksomheder, der står til at afskedige 30 pct. af deres medarbejderstab eller 50 ansatte, få kompensation, så medarbejderne kan beholde deres job med løn i en periode.

Læs mere om lønkompensation her.

Refusion fra 1. sygedag

Reglerne i forbindelse med sygedagpengerefusion er ligeledes ændret i den forstand, at arbejdsgiverperioden afskaffes hvis en medarbejder sygemeldes som følge af coronasmitte. Arbejdsgivere skal således ikke udbetale løn de første 30 dage af sygdomsperioden, men får i stedet dækket lønomkostningerne allerede fra medarbejderens første sygedag.

Læs mere om sygedagpengerefusionen her.

Kompensation til ekstraordinært hårdt ramte virksomheder

D. 18. marts har regeringen helt konkret foreslået, at staten skal dække nogle af de omkostninger, som virksomheder ikke selv kan dække. Det kan være husleje, elregninger eller uopsigelige af kontrakter. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent og dækker op til tre måneder. Ordningen er til alle virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt af coronakrisen. Dermed gælder ordningen både for små og selvstændigt erhvervsdrivende, men også større virksomheder som hoteller og flyselskaber.

Læs mere om kompensationen her.

 

Kompensation til selvstændige

Ligeså har regeringen forslået en særlig kompensationsordning for selvstændige, der ikke er omfattet af førnævnte trepartsaftale omkring lønkompensation. Ordningen er rettet mod små selvstændige, der oplever mere end 30 procents nedgang i omsætning på grund af coronavirus. Ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 10 ansatte.

Læs mere om kompensationsordningen her

Nye lånemuligheder ved statslige garantiordninger

Regeringen har tilmed præsenteret to garantiordninger som følge af COVID-19, der skal understøtte virksomheder i industrier, der er særlig hårdt ramt.


Garantiordning for SMV’er

Til små og mellemstore virksomheder, der er presset på likviditeten indfører regeringen en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde virksomheder i de relevante brancher. For at blive omfattet af denne ordning, skal virksomhederne have oplevet et driftstab på over 50% som følge af COVID-19. Eftersom ordningen er statsstøttet skal den godkendes af EU-kommissionen. Garantiordning for større virksomheder:

Denne garantiordning henvender sig til større virksomheder. Her indfører regeringen en statsgaranti på 70% af bankernes udlån til de virksomheder, der oplever et omsætningstab på mere end 50% som følge af COVID-19. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

 

Har du spørgsmål?

Hos ECIT kan du få rådgivning af og hjælp fra vores eksperter til at lægge et nøjagtigt budget og skabe det helt rette overblik. I forlængelse heraf får du tilmed kvalificeret rådgivning til netop at træffe de rette beslutninger ud fra din virksomheds konkrete situation. Vores eksperter har det faglige grundlag til at vurdere de risici, der er forbundet med forskellige likviditetsscenarier, og er opdateret på de nyeste tiltag fra regeringen, som vi også kigger nærmere på i afsnittet nedenfor.

Samtidig kan vi hjælpe dig med at tage stilling til, hvilke af ovenstående tiltag, der kunne være relevante for lige netop din virksomhed. Vi er bevidste om, at det kan være svært at navigere i de mange nye ændringer og tiltag, når du samtidig skal forholde dig til, hvad der giver mening for lige netop din virksomhed. Denne ekstraordinære situation er nemlig lige så ny for os, som den er for jer.

På trods af at situationen er ny og ukendt, har vores konsulenter solid erfaring med eksempelvis løn- og personalejura og derfor indgående kendskab til processerne i forbindelse med eksempelvis lønkompensation og sygedagpengerefusion. Vi er med andre ord opdateret på de nyeste tiltag og godt klædt på til at hjælpe jer – også selvom omstændighederne er nye for os alle.

Vi kan med andre ord hjælpe dig med at etablere et præcist udgangspunkt at træffe de rigtige og nødvendige beslutninger ud fra.

Hvordan kan du få hjælp?

Som nævnt ovenfor, så vil vi hos ECIT gerne hjælpe dig med at komme så godt som overhovedet muligt gennem denne svære tid. Derfor har vi lavet tre pakkeløsninger, der på hver deres måder kan gavne din forretning:

Pakke 1: En times rådgivning (Få et overblik over nye tiltag)

Har du brug for et overblik over de nye tiltag? Vi guider gennem disse, så du får det overblik, der giver dig de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rette valg for din virksomhed.

Pakke 2: Hvordan kan du optimere dit Cash flow?

Dit Cash flow er et essentielt fokusområde i disse COVID-19 tider. Vi hjælper dig med at få et overblik over dit Cash flow, og bistår dig i processen for at optimere dette.

Pakke 3: Hvordan skal du søge refusioner og kompensationer?

Har du brug for konkret assistance til at søge ovenstående. Vi hjælper dig med at afdække dit behov, hvorefter vi tager os af ansøgningsprocessen for dig, så du kan fokusere på din virksomheds kerneforretning.

Hos ECIT kan vi blandt andet assistere jer med ydelser som lønadministration og rådgivning. Du kan kontakte os på 70200027 for mere info eller udfylde kontaktformularen i bunden af dette indlæg. Så kontakter vi dig snarest.

Temaer:

Kontakt