Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Cloud-tjenester - Ordliste

Skrevet af Lena Brønstad
Apr 20, 2022 8:18:28 AM

Når det kommer til digitalisering, og herunder cloud-tjenester, er det nemt at blive forvirret over den omfattende terminologi og de mange tekniske ord og udtryk, der præger området. Der findes utallige begreber og forkortelser, som giver mening for nogen, men ikke for andre.

Nedenfor er en forklaring på nogle af de mest brugte IT-begreber relateret til cloud-tjenester. Måske det kan hjælpe dig til bedre at forstå budskabet, næste gang du indgår en aftale med en IT-leverandør? Eller måske du rent faktisk vil kunne forstå den næste IT-artikel, du læser på nettet?

Vi gør opmærksom på, at beskrivelserne nedenfor kun er et udgangspunkt, og at der naturligvis findes flere definitioner baseret på forskellige perspektiver.

Cloud-tjenester (Cloud Computing)

 • Cloud-tjeneste – En globalt tilgængelig internettjeneste. Du har mulighed for at lagre filer, dokumenter og billeder uden for din virksomhed – i skyen. Dine data lagres på servere og computere med en enorm kapacitet, som samtidig også er godt sikret mod eksempelvis dataindbrud.

 • Public Cloud – En offentlig tilgængelig sky, hvor leverandøren stiller cloud-tjenesterne til rådighed for samtlige kunder.

 • Private Cloud – Privat tilgængelig sky, hvor cloud-tjenesterne udelukkende står til rådighed for den pågældende virksomhed.

 • Hybrid Cloud – En hybrid cloud er en kombination af virksomhedens eget lagringsmiljø on prem og skyen. Et typisk eksempel er, at du selv har servere på din lokation, men kobler dit setup op til Microsoft365 for at køre din e-mail i skyen.

 • On-prem (eller “on-premise”) betyder at software er installeret og kører på computere i virksomhedens eget IT-miljø. Fra virksomhedens lokation, kan du vælge, om du selv vil administrere og veldigeholde servere etc., eller om en ekstern IT-leverandør skal stå for det.

 • aaS - Står for "as a Service". aaS refererer til noget, som er gjort tilgængeligt for en kunde som en tjeneste. I modsætning til en mere traditionel betalingsmodel, er denne model baseret på muligheden for at leje ressourcer, når der opstår et behov. Dette indebærer, at virksomheden udelukkende betaler, når ressourcerne er i brug.

 • CaaS - Står for "Client as a Service". En lejemodel for digitale enheder.

 • SaaS – Står for "Software as a Service". En software som ejes, leveres og administreres eksternt af en eller flere leverandører, for det meste online. Applikationer som kontorsupport, regnskab og andre professionelle systemer er noget af det, vi kalder for software as a service, eller SaaS.

 • IaaS – Står for "Infrastructure as a Service". Samlingen af netværksenheder som en tjeneste. Det involverer ofte de dataressourcer, som man normalt ville have placeret i eget datacenter. Eksempler på dette kan være servere, netværk og lagring.      

 • PaaS – Står for "Platform as a service". En sammensætning af de ovennævnte Caas, Saas og Iaas. PaaS omfatter med andre ord, alt der skal til for at understøtte konstruktion og levering af digitale tjenester. En platform kan eksempelvis være et operativsystem eller en database.

 • Oppetid – Målt tilgængelighed af service inden for et aftalt tidsrum.

 • SLA – Står for "Service Level Agremeent". SLA er en kontrakt mellem tjenesteleverandøren og kunden, som definerer og konkretiserer serviceniveauet som forventes af tjenesten. SLA er et vigtigt fundament for at skabe tillid og en god relation mellem parterne.                       

  Skal vi hjælpe din med din rejse til skyen?

                

Cloudbaseret infrastruktur

 • IAC - Står for "Infrastructure as code" og er processen med at administrere og klargøre datacentre gennem maskinlæsbare definitionsfiler.

 • Server Operativsystem - Et operativsystem som er lavet til at køre på server samt levere tjenester.

 • RDS tilgang – Remote Desktop Services eller ekstern skrivebordstilgang. En mulighed som kan føre til øget produktivitet, fleksibilitet og effektivitet.

 • Skalerbarhed - Dynamisk tilpassing. Hvis en tjeneste er "skalerbar”, giver det blandt andet økonomiske fordele, da virksomheden kun betaler for det, de rent faktisk bruger. Tjenesten kan derfor tilpasses den enkelte virksomheds behov.

 • Azure – Microsoft’s platform for leverance af applikationer og tjenester i "Skyen".

 • AWS - Amazon’s platform for leverance af applikationer og tjenester i "Skyen”.

 • ASP - Står for "Application Server Provider" og kan beskrives som "et kontor gennem et stik i væggen". Kunden råder selv over skærm og tastatur, mens leverandøren udbyder hardware, lagringskapacitet, software og en høj driftsstabilitet.

 • Hosting – Opbevaring og håndtering af servere.


  Få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig!


Lagring

 • Cloud-lagring – Er en model for datalagring, hvor digitale data opbevares på flere servere, ofte på forskellige lokationer.

 • Lagring – Opbevaringskapacitet af data. Det siger noget om, hvor meget lagringsplads du har på din computer. Det kan oftes måles i TB (terabyte), GB (gigabyte), MB (megabyte), KB (kilobyte) eller B (billion).

 • GEO – Redundant lagring – Lagring som er spredt over geografiske verdensdele såsom Amerika, Europa, Asien og Oceanien.

  Formålet er at sikre dine kopier af data, ved at de bliver lagret langt væk fra primærregionen.

  Ønsker du hjælp i dag?

Sikkerhed

 • Cloud-sikkerhed – Et operativt sæt af rammer for sikkerhed i skyen. Der fokuseres på sikkerhed for og mellem selve cloudløsningen.

 • EM&S - Står for "Enterprice Mobility & Security". Stikord: Identitet, mobilitet og sikkerhed. En cloud-baseret sikkerhedspakke fra Microsoft, der hjælper dine ansatte til at være mere produktive, ved at de blandt andet får adgang til alle deres applikationer og programmer.

 • Backup Vault – Opbevaringsboks for backup af dine data.

 • GDPR - Står for "General Data Protection Regulation". GDPR er EU’s regelsæt for beskyttelse af personlige data, som trådte i kraft i Danmark tilbage i maj 2018.

 • EDR - Står for "Endpoint Detection and Response", der har til formål at overvåge endpoint enheder (computere, mobiltelefoner, tablets osv.) samt at analysere og rapportere eventuelle trusler.

 • XDR - Står for "Extended Detection and Reponse". Der overvåges på tværs af netværk, servere, e-mail, endpoint enheder, loT m.m. Hertil analyseres information for at afdække mistænkelig adfærd.

 • SIEM - Står for "Security Information and Event Management". Ved at indsamle logs fra alle applikationer og platforme i netværket og kombinere AI, maskinlæringsteknikker og specialister i “Threat Hunting”, kan man registrere igangværende angreb. Ydermere gør SIEM det muligt at informere om angrebet med anbefalede foranstaltninger for at komme truslen til livs, samt proaktivt at håndtere truslen for kunden.


  Vi står klar til at tage rejsen til skyen sammen med dig!


Hardware/andet

 • Hardware – Fysisk enhed. Hardware dækker over de fysiske komponenter et datasystem består af, som eksempelvis skærm, tastatur, hukommelseschips, processorer harddisks etc.

 • Server – En server er en enhed, som leverer en eller flere tjenester til andre computere over et netværk.

 • Digital interaktion – Handler om at bruge digitale ressourcer til kommunikation og interaktion. Her kan du planlægge, organisere og gennemføre arbejde i samarbejde med andre via skriftlig kommunikation (i realtid) og deling.

 • IOT - Står for "Internet of Things". IOT handler om, at alle enheder omkring os kan kobles op til internettet. Dette åbner op for fjernstyring og dataindsamling på en anden måde, end hvad vi er vant til.

 • Datacenter Et datacenter er en fysisk bygning, som virksomheder bruger til at lagre blandt andet computere, servere, kommunikationssystemer og andet data-teknisk udstyr.

 

Skal vi også hjælpe dig?

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os via nedenstående link.

Kontakt os i dag!

Vi vil også anbefale dig at kigge nærmere på vores populære tjenester cloudtjenester ECIT One og ECIT Cloud, som helt sikkert vil kunne bidrage til at understøtte din rejse til skyen.

Læs mere om ECIT One!

Læs mere om ECIT Cloud!

Lena Brønstad

Lena works as Campaign and Content manager in ECIT. After several years in the industry, she has built up a great commitment to the subject area, and is especially passionate about marketing and engaging communication.

Læs flere indlæg fra Lena Brønstad

Kontakt