Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Alt for få virksomheder får værdi ud af deres data

Skrevet af Mikkel Walde
Feb 8, 2022 8:58:16 AM

Hvis vi kigger på erhvervslivet i dag, har størstedelen af virksomheder været digitale i et eller andet omfang over en længere periode. Det betyder helt lavpraktisk, at langt de fleste virksomheder har store mængder af data lagret i deres systemer. Disse data akkumuleret over tid - samt den fremtidige data, der bliver gereneret - bør i langt større grad blive aktiveret og derved omdannet til værdiskabende indsatser, end hvad der er tilfældet for langt de fleste virksomheder i dag.

For mange virksomheder vil 2022 være et passende år, når det kommer til at sætte dette uudnyttede potentiale på dagsordenen. Værdiskabelse af data er en tendens som vi kun vil opleve i stigende grad i fremtiden, hvorfor 2022 bør være året, hvor virksomheder gør sig klart, hvad deres data kan bruges til, og hvordan disse kan omdannes til værdi.

 

Dét kan dine data bruges til

Hvad vil det sige at omdanne sine data til værdi? Og hvad er det egentlig disse data kan bruges til? En grund til at mange virksomheder ikke ved, hvordan deres data skal omsættes til værdi skyldes, at de ikke er klar over, hvilken værdi der konkret er tale om.

Det enkle svar er, at din virksomheds historiske data kan bruges til at træffe strategiske beslutninger. Det er nemlig med afsæt i dine data, at du udlede mønstre og på den måde se, hvad der trigger forskellige handlinger i din forretning.

Et konkret eksempel på dette kunne være, når data bruges til at skabe statistikker over, hvornår virksomheder sælger udvalgte produkter. En indsigt, der med fordel kan bruges til at indrette indsatser omkring produktsalg og -annoncering m.v.

Værdifuld dataudnyttelse ses også i virksomheders beskyttelse mod cyberkriminalitet. Hos ECIT bruger vi eksempelvis aktivt historiske data i vores Finance & Accounting-division. Her har vi implementeret AI-teknologier til at være på udkig og stoppe op, hvis betalinger pludselig afviger fra normen – altså afviger fra den adfærd, vi sporer i vores historiske data. For data afspejler adfærd, og jo mere data vi har, desto nemmere bliver det at udpege, når en adfærd afviger fra normen.

Data udgør med andre ord et konkret og nøjagtigt værktøj, der bør tages i brug i virksomhedens strategiudvikling.

 

Hvordan omdanner du dine data til værdi?

Hvordan gør man det så i praksis? Der er ikke en one size fits all-model, når det kommer til håndtering af data. Dette kan blandt andet variere afhængig af virksomhedens størrelse, valg af systemer og hvilken kultur der hersker.

Hvor mindre virksomheder lettere kan omstille sig til at passe til et system og dets workflow, oplever større virksomheder en større kompleksitet i deres behov. Større virksomheder vil således have sværere ved at tilpasse virksomheden til ét system og ender derfor ofte med at anvende mange systemer, som løser forskellige dele af virksomhedens drift. Der vil med andre ord være forskel på, hvordan du håndterer dine data afhængigt af, hvordan dit systemlandskab ser ud.

Derudover spiller kulturen på moderne arbejdsplads ind, hvor vi kigger ind i øget forventninger fra medarbejderne. Der opstår andre måder at arbejde på med mere flydende arbejdstider som medarbejderne selv kan passe ind efter egne behov. Det betyder igen, at arbejdspladsen ikke kun er skrivebordet på kontoret, hvilket igen ændrer krav til de enheder og opkoblinger, der må til at understøtte adgangen til data og systemer.

 

Det bedste råd: Kravl før du går!

Når du vil omdanne virksomhedens data til værdi, er det vigtigt, at du tager afsæt i den specifikke situation din virksomhed står i, hvad angår system-setup, kulturen i arbejdsgangene og vigtigst forholdet og forventningerne virksomheden har til IT og data.

Derfor er det nødvendigt at vurdere, hvor modent din virksomheds IT-setup er. Det er nemlig typisk virksomhedens forhold og tilgang til IT, der kan give en ide om, hvor i processen man befinder sig, når det kommer til at omdanne virksomhedens data til værdi.

Det er nemt at lade sig friste af buzzwords og systemer, der kan skabe værdi for din virksomhed og dennes data, men er dit setup ikke modent nok til det, vil det med al sandsynlighed gå hen og blive en meningsløs investering. De er altså først og fremmest vigtigt at kravle, før du begynder at gå.

 

4 modenhedsstadier for virksomheders IT-setup

Hvornår er dit IT setup så modent nok til at omdanne data til værdi? Dit IT-setup kan kategoriseres til et af følgende fire modenhedsstadier. Det er først på det fjerde stadie, at din virksomheds IT er modent nok til at trække værdi ud af data.

 

1. IT som kostcenter

Virksomheder der befinder sig på det første modningsstadie, vil typisk betragte deres IT som et kostcenter. Her er der altså tale om en nødvendig udgift, der dækker virksomhedens basale systembehov. Når IT betragtes som et kostcenter, vil man typisk have fokus på at holde omkostninger lave på dette område.

 

2. IT som forretningsunderstøttelse

På det andet modningsstadie befinder virksomheder sig, der har en forståelse for at systemer såvel som data kan understøtte forretningen. Her er der altså tale om en mere nysgerrig tilgang til Line-of-Business samt dedikerede løsninger ud fra konkrete behov.

Derfor er det også ofte her, at virksomheden begynder at lade sig friste af diverse systemer, IT-huse og lignende, som fortæller om, hvordan data reelt kan skabe værdi for virksomheden. Når IT betragtes som forretningsunderstøttelse, vil fokus ofte balancere mellem kost og afkast.

 

3. IT som mulighedsgenerator

Det tredje modningsstadie betegner det stadie, hvor IT er blevet kritisk for virksomhedens succes. IT-landskabet er velfungerende og mange applikationer indgår i forskellige dele af driften.

IT bliver derfor et område, hvor muligheder og løsninger genereres med afsæt i virksomhedens behov. Når IT betragtes som en mulighedsgenerator, vil fokus i virksomhedens oftest være på at sikre mulighed for at være agil og på forkant.

 

4. IT som værdiskaber

Det fjerde og sidste modningsstadie er dér, hvor virksomhedens IT bliver værdiskabende. På dette stadie er data og datatilgængelighed de primære drivere for IT-tilgangen. Virksomheder på dette stadie har et udbredt ønske om at være digitaliseret i de kritiske eller volumentunge processer.

Desuden er der en forståelse for, at det er svært at skalere virksomheden hurtigt nok uden IT. Virksomhedens data og systemer bliver her en stor værdikilde, og integrationer, robotter og datamodeller udspringer forskellige steder i virksomheden. Når IT betragtes som værdiskabende, fokuseres der på, hvordan data kan aktiveres og i den forbindelse giver afkast.

 

Hvor skal du så starte?

Som nævnt ovenfor er det essentielt at danne sig et overblik over status quo, inden man forsøger at kaster sig over at revolutionere virksomhedens IT. Befinder din virksomhed sig i det modningsstadie to er det ikke muligt at springe direkte til stadie fire, hvor data er værdiskabende for virksomheden.

Vi ser ofte, at virksomheder forsøger at lave det urealistiske spring fra stadie to til stadie fire, hvilket udgør en af de klassiske faldgruber. Det skyldes, at nysgerrigheden for dataværdiskabelsen forsvinder, når den manglende succes ved at hoppe over stadie tre slår ind.

Uanset hvilket stadie man befinder sig på, vil det altid være fornuftigt at modtage rådgivning fra IT-eksperter. Mulighederne og løsningerne kan være mange, overlappende og til tider uoverskuelige konsekvenser. Derfor vil det bedste udgangspunkt for videre udvikling altid være at have en kyndig digitale rådgiver med i processen. På denne måde sikrer du, at din virksomhed anvender de rette systemer og integrationer såvel som sikrer compliance med GDPR, generel IT-sikkerhed og dataintegritet.

 

Vil du vide mere? 

Ønsker du at blive klogere på, hvad din virksomhed kan gøre for at skabe værdi af jeres data? Hos ECIT står vi klar til at tage en uforpligtende snak om jeres muligheder. Kontakt os direkte her!

 

Mikkel Walde

Managing Director hos ECIT Solutions i Danmark

Læs flere indlæg fra Mikkel Walde

Kontakt