Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Er din virksomheds hardware bæredygtigt? Sådan vælger du hardware i 2022!

Feb 4, 2022 8:46:34 AM

Læs med i dette indlæg, hvor vi guider dig i, hvilke ting du skal være opmærksom på, når du vælger bæredygtigt hardware til din virksomhed 


I 2022 skal grønne
værdier omsættes til grønne handlinger
 

I 2022 er kampen for miljø og klima ikke længere kun forbeholdt styrende organer og politikere. Som FN’s klimarapport tydeligt understreger: klimakrisen er her nu! Og den kritiske udvikling i klimakrisen går stærkere for hver dag, der går. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skal fungere som en arbejdsplan, der viser den grønne vej for nationer, erhvervsliv og civilsamfund. Men hvad kan erhvervslivet gøre?   

Vi ser i disse tider en tydelig tendens til at virksomheder i stigende grad bliver vurderet på deres grønne initiativer og tiltag. Det er ikke længere nok kun at have fokus på profit, da både kunder, ansatte og samfundet forventer at virksomheder løfter sin del af ansvaret. Et fængende afsnit om grønne værdier forslår ikke - værdierne skal udleves i praksis.  

Som forbruger og indkøber af IT-udstyr kan man i stor grad påvirke virksomhedens grønne bevidsthed ved at have forventninger og lægge vægt på en række hensyn, når der vælges hardware. Dine købsbeslutninger betyder noget!  

IT-hardware kræver mange materialer og har et stort energiforbrug. Ved at ændre i indkøbspraksis kan man bidrage til at begrænse - og måske stoppe – de miljømæssige konsekvenser af denne produktion, og på den måde tage ansvar i den trendende bæredygtighedsbølge.

 

Cirkulær økonomi er fremtiden 

De smarteste producenter og leverandører tager miljøhensyn langs hele sin værdikæde. De ændrer sin lineære økonomi - hvor de producerer, forbruger og smider ud - til fordel for en cirkulær model, der muliggør bedre udnyttelse og en længere levetid for de producerede produkter.  

En cirkulær økonomi indebærer at alt som er muligt at genbruge, genbruges. Produkter skal have flere og længere livscyklusser. De skal repareres, opgraderes og benyttes igen, eventuelt få nye brugsområder. Dette reducerer behovet for at fremskaffe nye ressourcer, og de ressourcer der produceres, fortærer mindre på jorden.  

 

Sådan sikrer du, at hardwaren er bæredygtig 

Så, tilbage til bæredygtigt indkøb af hardware. Hvordan sikrer du, at hardwaren reelt er bæredygtig? 

Bæredygtig hardware kombinerer ofte følgende aspekter:  

 • Der er brugt genbrugsmaterialer. 
 • Brug af ressourcebesparende og strømeffektive komponenter som giver lavt energiforbrug. 
 • Hardwaren fungerer “to the point” med en ydelsesevne, der matcher det faktiske forbrug. Den har ikke en masse energi i reserve, som sandsynligvis aldrig bliver brugt. Det er typisk de kraftigste komponenter i maskinen, som fører til uforholdsmæssigt strømforbrug, fordi producenten ønsker et par ekstra procent strøm. Det er spild, hvis ydeevnen ikke er nødvendig.  
 • Hvis der behøves større ydeevne, bør man udvide eller opgradere.  
 • En anden vigtig pointe er at hardware er designet på en måde, som gør det muligt at opgradere med enkle midler.  
 • At nødvendigheden for vedligehold er minimal, og at pålideligheden til produktet er høj.  

Miljørigtige producenter og leverandører tager følgende grønne hensyn: 

 • Minimalt spild, brug af genbrugsmaterialer og effektiv udnyttelse.  
 • De har et omfattende miljøkoncept i forhold til emballage.  
 • Producerer på en energieffektiv og miljøvenlig måde. Anvender vedvarende energi og har et bevidst forhold til sit eget kulstof- og vandaftryk. 
 • Fokus på lange livscyklusser og genanvendelse. Produkterne er tiltænkt at eksistere i flere livscyklusser, og enheder får nye formål. For eksempel at produkterne genanvendes af ny bruger, eller at delene og plastikken genbruges.   
 • Tilbyder en pante-ordning. 


Derfor kan det betale sig at fokusere på grøn IT

En umiddelbar fordel ved grøn IT er, at energieffektiv hardware sparer dig og din virksomhed for strøm. Desuden illustrerer miljøvenlige køb, at virksomheden fører miljøhensyn ud i praksis. Reelle og håndgribelige miljøtiltag er et fundament for at bygge et grønt brand – og ikke mindst en intern stolthed op omkring. Et grønt omdømme tiltrækker både kunder og ansatte.  

Virksomhedernes indkøb af produkter påvirker, hvad producenter og leverandører oplever som efterspørgsel. En stigende efterspørgsel på grønne produkter bidrager til at definere markedets standarder, når det gælder produktionsmetoder og design.  

Fremadrettet vil vi derfor se, hvordan virksomheders forhold til bæredygtighed får en helt afgørende betydning for, hvorvidt virksomheden får nye kunder, kan tiltrække nye medarbejdere og indgå samarbejder med andre virksomheder. 

Cirkulær økonomi er således ikke kun et begreb, det er rart at kende til. I 2022 er det ideen om cirkulær økonomi, der lægger fundamentet for, hvad vi vurderer som god og anerkendelsesværdig virksomhedsdrift. Bæredygtighedstendensen er kommet for at blive, og derfor er det nødvendigt for virksomheder at have et innovativt og grønt mindset for overhovedet at forblive konkurrencedygtige. Det essentielle er at give materialerne evigt liv! 

 

Vil du høre mere?   

Vil du vide mere om, hvordan du skaber det ultimative IT-setup? Hos ECIT har vi solid erfaring med IT-drift såvel som hardware. Derfor står vi klar til at assistere dig, hvad enten du ønsker rådgivning til køb af hardware eller assistance til driften af din virksomheds IT. Læs mere om IT hos ECIT på denne side.

Ønsker du at tage en snak med os – med afsæt i dine specifikke behov – kan du kontakte os direkte her!

Kontakt