Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

5 råd for bedre likviditet og rentabilitet

Skrevet af Emilie Arentoft
Jun 25, 2021 2:15:50 PM

Tilgodehavender vil som oftest være den største og vigtigste aktivpost i en virksomheds regnskab. Desværre ses der en tendens i, at virksomheder er for ustrukturerede med henblik på opfølgningsprocessen af udestående beløb.  

 

Etablering af faste opfølgningsrutiner 

Hvis du kæmper med at opnå en mere konsekvent pengestrøm fra dine kunder, er du langt fra alene. Virkeligheden er nemlig, at alt for mange virksomheder er for ustrukturerede i forbindelse med opkrævning af tilgodehavender, hvor risikoen for debitortab er stor. Men der er faktisk noget, du kan gøre, for at opnå en systematisk opfølgningsproces for leverede og udførte leverancer.  

Her er fem konkrete råd:

 

1. Indgåelse af aftale

Når du indgår en aftale med en samarbejdspartner, bør du først og fremmest afklare leveringsbetingelser og fastlægge vilkår for kontrakten. På denne vis er begge parter indforståede med, hvilke forventninger, der danner grundlag for aftalen.  

Antal kreditdage, der sætter rammerne for tidspunktet, hvor du sender en faktura eller modtager en regning, til pengene betales, bør ligeledes kortlægges overfor kunden. For kort og godt har antallet af kreditdage betydning for, hvor længe du har udestående beløb.  

I ECIT anbefaler vi 14 forfaldsdage, så kreditperioden er delelig med 7. På denne måde undgår du, at forfaldsdatoen falder på en lørdag, og hvor betalingen derfor først bortfalder den følgende mandag.

 

2. Kreditvurdering

For at mindske risikoen for økonomiske tab som følge af, at modparten ikke opfylder sin del af aftalen, bør du evaluere kundens kreditværdighed. En kreditvurdering giver kort og godt et retvisende billede af kundens økonomiske situation og dermed evne til at betale. 

 

3. Løbende fakturering

Du bør som udgangspunkt sende fakturaen til kunden, så snart produktet er leveret, eller når den specifikke arbejdsopgave er afsluttet. For jo hurtigere fakturering, jo bedre incitament for hurtigere betaling.  

Når du sender fakturaen med det samme, bliver det først og fremmest lettere for kunden at betale rettidigt. Din leverance står nemlig mere frisk i hukommelsen, så både du og kunden ikke er i tvivl om det stykke arbejde, som din virksomhed har leveret.  

 

4. Påmindelse og inkassovarsel

Når fakturaen er sendt afsted til kunden, er det nu, du skal efterleve de faste rutiner for opfølgning af den ubetalte faktura. Dette indebærer, at du sender en påmindelse og et inkassovarsel på baggrund af den kreditperiode, du tidligere har fastlagt.  

I ECIT kan vi hjælpe dig og din virksomhed under denne proces, hvor vi naturligvis sørger for professionel håndtering og opfølgning. Derudover arbejder vi ud fra nedenstående opfølgningsproces, der indeholder så få trin som muligt:

 

MicrosoftTeams-image (31)

 

5. Læs betalinger

Når du løbende modtager betaling, er det væsentligt, at du etablerer rutiner for aflæsning og afstemning af disse indbetalinger. Hvis kunden ikke betaler, bør du overlade opgaven til et inkassobureau, uanset om det skyldes manglende evne eller manglende vilje til at betale.  

Afslutningsvis er det vigtigt at huske på, at du ikke blot minimerer risikoen for tab af tilgodehavender gennem ovenstående kontrolforanstaltninger og rutiner. En væsentlig gevinst er nemlig, at du samtidig styrker din position og omdømme som professionel og pålidelig leverandør. Derudover bør du have in mente, at du blot overholder din del af aftalen ved at fakturere kunden for et stykke arbejde, du har leveret, hvilket trods alt er helt legitimt. 

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi konkret kan gøre for dig, så kontakt vores engagerede fagfolk på telefon +45 70 20 00 27 eller udfyld kontaktformular nedenfor.  

Temaer:

Kontakt